logotyp Studentportalen

Användarcentrerad systemdesign, 7.5 hp

Kurskod:1MD011, Anmälningskod:11601, 50%, DAG, NML
vecka: 41 - 52 Termin: HT 2007 (2007-10-08 - 2007-12-30)