logotyp Student Portal

Foundation Year Programme, 40.0 w

Course code:1BA001, Report code:BA001, 100%, DAG, NML
week: 35 - 01 Semester: Autumn 2020 (2020-08-24 - 2021-01-10)
week: 02 - 21 Semester: Spring 2021 (2021-01-11 - 2021-05-30)
The course bulletin board
Basårsgrupper och schema för campusundervisning
2020-08-28 10:47
Schemalänkar gruppvis
2020-08-21 15:18
Kursregistreringar
2020-08-21 11:35
schema, grupper mm
2020-08-21 09:49
Textfil till uppstarten
2020-08-19 14:32
Power point från uppstarten
2020-08-19 11:00
Kurslitteratur ht 2020 och vt 2021
2020-08-11 12:17
Uppstart ht 2020
2020-08-03 13:55