logotyp Student Portal

Clinical Medicine II, 30.0 c

Course code:3KR160, Report code:KR160, 100%, DAG, NML
week: 36 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-08-17 - 2020-08-31

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Elisebeth Berge
Email: elisebeth.berge@surgsci.uu.se
Telephone: 018-611 48 61
Address: Akademiska sjukhuset, 70 1 tr

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Kursstarten sker den 31/8 kl. 08.00 med information och presentation av block- och kursansvariga för termin 6.

Dagen i övrigt behandlar Akut smärta och smärtbehandling med Rolf Karlsten mfl. Se schema Integrering III.

Course start: 2020-08-31

Course information

Hej!

Nu har man tagit beslutet att vi får dispens! Det gör att vi kan ha den tvådelade tentan och OSCE som tänkt. Vi kommer självklart göra allt i vår makt för att göra dessa tillfällen så Covid-säkra som möjligt. Som ni säkert har noterat så finns inte den referenslista som kommer att finnas på den skriftliga tentamen på studentportalen. Jag har dels pratat med min föregångare samt med blockansvariga och alla är överens om att den ska anses vara en hjälp på tentan men inte läggas upp innan. 

Lycka till på tentamen och håll er friska!

David Smekal

Terminsansvarig T6

The course bulletin board
Välkomna till termin 6 och klinisk medicin II!
2020-07-21 16:33