logotyp Student Portal

Basic Course on Commercial Law, 15.0 c

Course code:2HR114, Report code:21517, 100%, DAG, NML
week: 45 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-11-04 - 2021-01-17)

This course is part of a joint section.

Collaboration information

 

KURSINFORMATION

Välkommen! 

Vi hoppas att kursen Handelsrättslig översiktskurs ska ge dig intressanta och användbara kunskaper om juridiken.

Beslut har fattats om att undervisningen vid Företagsekonomiska institutionen även återstående del av HT20, där det är möjligt, ska ges på distans. Denna kurs kommer därför att genomföras som en variant av en distanskurs.

Kursen kommer att ges i lärplattformen Studium. En länk till kurssidan i Studium kommer att bli synlig i menyn här till vänster i samband med kursstart.

På kurssidan i Studium kommer ni att hitta information om kursupplägg, läsanvisningar, instuderingsfrågor med mera. Studium öppnar när kursen startar den 4 november 2020. Nedan hittar ni den information som ni behöver för att kunna börja planera era studier.

Notera att kursen ges på heltid vilket innebär att ni förväntas lägga ner motsvarande tid på kursen - även om den nu måste ges i digital form. Undervisningen kommer att bestå av streamade föreläsningar och gruppövningar via Zoom. På kurssidan i Studium det även att finnas en del korta inspelade föreläsningar. Deltagande vid föreläsningar och gruppövningar är inte obligatoriskt.

Kursplan och information om kurslitteratur finner ni i flikarna här till vänster. Den huvudbok som vi kommer att använda oss av är Adolfsson, K. och Norberg J: Handelsrätt, Juridik som analytiskt och strategiskt hantverk (2016). Det är bra om ni införskaffar den på en gång. Den viktigaste ”boken” är emellertid lagboken, även den ska ni ha tillgång till så snart kursen startar. Det finns numera många olika utgåvor av lagboken. Ni kan välja vilken som helat av dessa utgåvor MEN det centrala är att ni har en så ny upplaga som möjligt. Vi rekommenderar att ni använder er av 2020 års lagbok.

Examination av kursen sker, som framgår av kursplanen i tre steg. Två individuella skriftliga tentamina samt genom gruppvis redovisning av uppgifter. Preliminära datum för dessa examinationsmoment är som följer.  

DEL I

Moment 1: Tentamen del 1 preliminär tid fredag 4 december 2020.  Denna tentamen kommer att genomföras som en digital hemtentamen. Tentamenstiden är 1,5 h. Tentamen består av 32 korta frågor som täcker hela kursens DEL I. Endast betygen U eller G kan erhållas på detta moment. För att erhålla ett G på denna tentamen krävs att ni uppnår minst 24 av totalt 32 poäng.

DEL II

Efter tentamen DEL I inleds DEL II av denna kurs, under vilken ni kommer att arbeta i grupper om ca 3-4 personer. Ni kommer själva får möjlighet att anmäla er till dessa grupper. Kursens DEL II kommer att examineras såväl ”muntligt” som skriftligt.  

Moment 2: Redovisning (sker gruppvis i Zoom) preliminär tid vecka 51 (måndag – torsdag den 14 – 17 december 2020). Vilka dagar och tider som gäller beror på vilken grupp ni väljer att anmäla er till. Varje grupp kommer att redovisa flera uppgifter vid två olika tillfällen under denna vecka. Detta examinationsmoment innebär att ni även gruppvis ska skicka in ett kortare skriftlig PM. Betygen U, G eller VG kan erhållas på detta moment.

Moment 3: Tentamen del 2 preliminär tid fredag den 15 januari 2021. Förhoppningen är att denna tentamen kommer att kunna genomföras som en salstentamen på campus. Tentamenstiden är 2,5 h. Tentamen består av fyra något längre frågeställningar. Betygen U, G eller VG kan erhållas på detta moment. För att erhålla ett G eller VG på denna tentamen krävs att ni uppnår minst 24 alternativt minst 36 av totalt 48 poäng.

Mer information om kursen och dess upplägg kommer löpande att publiceras på kurssidan i Studium.

Lycka till med studierna!

Veronika Gromniak, kursansvarig