logotyp Student Portal

Basic Course on Commercial Law, 15.0 c

Course code:2HR114, Report code:71502, 100%, DAG, NML
week: 03 - 12 Semester: Spring 2021 (2021-01-18 - 2021-03-28)

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-12-21 - 2021-01-11

Information for admitted students

Obligatorisk registrering senast den 11 januari, 2021

Information for reserves

Information om eventuell reservantagning till Vt21 kommer att publiceras kl. 12:00 onsdagen den 13 januari, 2021 på www.fek.uu.se. Eventuella reserver kallas via e-post.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska institutionen, Studievägledning
Email: info@fek.uu.se
Telephone: 018-4718110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs 15 hp!

Denna kurs ges på distans i kursplattformen Studium samt Zoom.
Introduktionsföreläsningen sker via Zoom den 18 januari kl 12:15.

Information om kursens upplägg och examination sker löpande genom anslag på kurstillfällets startsida här i Studentportalen och Studium.

Observera! Du som är antagen till Handelsrättslig översiktskurs 15 hp + fortsättningskurs 15 hp måste registrera dig på båda kurserna.

Välkommen till oss på
Företagsekonomiska institutionen

Course start: 2021-01-18

Collaboration information

Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs!

Kursen inleds den 18 januari med en kursintroduktion kl. 12.15 - 14.00. Kursintroduktionen sker i Zoom. Instruktioner kommer att finnas tillgänglig via lärandeplattformen Studium (länk här till vänster) i god tid före kursstart.

Närmare instruktioner till undervisningen kommer att publiceras löpande i Studium. Vissa instruktioner och löpande information kan också distribueras via e-post. Kontrollera därför att du har rätt e-postadress registrerad här i Studentportalen.

Med anledning av den pågående pandemin har Företagsekonomiska institutionen beslutat att undervisning under den första delen av vårterminen 2021 ska ske på distans. Detta berör bl.a. den här kursen och kommer att påverka undervisning och examination, som i sin helhet kommer att ske online. Vissa föreläsningar kommer att streamas live i Zoom, andra kommer att vara inspelade. Gruppövningar, seminarier och handledning kommer att ges live via Zoom. Mer information kommer senare.

Till dess, se gärna kursplanen och litteraturlistan (länkar till vänster) för att förbereda dig för kursen.

Vänliga hälsningar

Magnus Strand

Course information

Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs!

Kursen inleds den 18 januari med en kursintroduktion kl. 12.15 - 14.00. Kursintroduktionen sker i Zoom. Instruktioner kommer att finnas tillgänglig via lärandeplattformen Studium (länk här till vänster) i god tid före kursstart.

Närmare instruktioner till undervisningen kommer att publiceras löpande i Studium. Vissa instruktioner och löpande information kan också distribueras via e-post. Kontrollera därför att du har rätt e-postadress registrerad här i Studentportalen.

Med anledning av den pågående pandemin har Företagsekonomiska institutionen beslutat att undervisning under den första delen av vårterminen 2021 ska ske på distans. Detta berör bl.a. den här kursen och kommer att påverka undervisning och examination, som i sin helhet kommer att ske online. Vissa föreläsningar kommer att streams live i Zoom, andra kommer att vara inspelade. Gruppövningar, seminarier och handledning kommer att ges live via Zoom. Mer information kommer senare.

Till dess, se gärna kursplanen och litteraturlistan (länkar till vänster) för att förbereda dig för kursen.

Vänliga hälsningar

Magnus Strand

The course bulletin board
Zoom för undervisning
2020-12-04 12:40