logotyp Student Portal

Market Law and Market Strategies, 15.0 c

Course code:2HR132, Report code:21504, 50%, BLA, DST
week: 36 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)

Course information

1 september: Ni som är registrerade på kursen men ännu inte fått något studentkonto kan skicka ett e-postmeddelande som vi kan besvara och meddela länken till dagens introduktion. H/Kjell

Välkomna!

Studieplan för kursen Marknadsrätt och marknadsstrategier, semidistans och halvfart, 15 hp

Kursen börjar med en introduktion tisdagen den 1 september 2020 och pågår till torsdagen den 14 januari 2021 då den avslutas med ett gemensamt seminarium med presentation av projektarbeten.

Höstterminen 2020 är första gången kursen ges i denna form, semidistans och halvfart, det vill säga att vi planerade att ha tre obligatoriska träffar här på campus: Introduktionen den 1 september, tentamen och information om projektarbetena den 1 december och avslutningsseminariet den 14 januari 2021. Vi hade också planerad att ge möjlighet för den som ville att på plats delta i alla föreläsningar som sänds via Internet. Av kända skäl kommer all campusverksamhet att behöva organiseras på annat sätt och att förändra semidistans till distans är en jämförelsevis liten förändring och i praktiken innebär den endast en viktig nyhet, nämligen att den skriftliga examinationen den 1 december kommer att ske i form av en hemtentamen. Detaljer om hur den genomförs lämnas senare men redan nu kan det vara värt att notera att en fysisk lagsamling, lagbok eller liknande, knappast kommer att vara nödvändig. Med en relevant förteckning över de relevanta lagarna kommer de digitala alternativen att fungera bra.

Vi kommer att använda Studentportalen för vissa administrativa uppgifter och Studium (Canvas) som så kallad läroplattform. Föreläsningar och seminarier kommer att genomföras med hjälp av Zoom. Länkar till dessa tillfällen kommer att finnas på Studium och de kommer också att skickas till deltagarna via E-post.

Vart efter kursen pågår kommer vi att fylla på med material i Studium men för att underlätta er planering vill vi ge en rekommendation när de gäller hur ni kan förhålla er till studiematerialet. På kurssidan i Studium kommer att finnas läsanvisningar till kurslitteratur och annat relevant material i form av våra egna inspelade miniföreläsningar, länkar till andras, artiklar, rättsfall mm. Tanken är att ni redan ska ha tagit del av detta när ni deltar i föreläsningar och seminarier. Kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt minst en vecka i förväg. Läsanvisningarna till kurslitteraturen kommer vara på plats långt tidigare. Specifika uppgifter till seminarierna lämnas en vecka i förväg.

För att underlätta er planering vill vi också redan här ange ämnesordningen för de olika delar som behandlas under kursen och enklast sker det genom att utgå från den information som redan finns i schemat. I Studium kommer att finnas en version av följande schema med Zoom-länkar mm men kort ser det ut så här:

Tis 1/9 kl 15.15 – 17.00

Introduktion och presentation av perspektiv och ämnesområden. Metodfrågan och handelsrättslig kunskap som ett strategiskt verktyg. Något om begreppet risk.

Tis 8/9 kl 13.15 – 15.00

Korruption. Den bild som ges i lagstiftning och praxis, internationell utblick och sanktioner. Praktisk riskhantering.

Tor 10/9 13.15 – 15.00

Seminarium

Tis 22/9 kl 09.15 – 11.00 (ändrad tid!)

Allmän orientering om immateriella tillgångar och den rättsliga regleringen. Särskilt om varumärke och upphovsrätt. Förhållandet till anställda och andra intressenter.

Tor 24/9 kl 13.15 – 15.00

Seminarium

Tis 6/10 kl 13.15 – 15.00

Reglerna om marknadsföring, begreppen, skyddsintresset, utomrättslig normbildning och skillnaden mellan missbruksprincip och förbudsprincip.

Tor 8/10 kl 13.15 – 15.00

Seminarium

Tis 20/10 kl 13.15 – 15.00

Konkurrensreglerna om förbjudna avtal och missbruk av dominerande ställning. Den bild som ges i lagstiftning och praxis, internationell utblick och sanktioner. Praktisk riskhantering.

Tor 22/10 kl 13.15 – 15.00

Seminarium

Tis 3/11 kl 13.15 – 15.00

Privata företag och relationen till den offentliga sektorn. Att läsa och förstå den offentligrättsliga lagstiftningen. LOU och upphandlingsreglerna.

Tor 5/11 kl 13.15 – 15.00

Seminarium

Tis 17/11 kl 13.15 – 15.00

CSR och hållbarhet. Kontrollbehov och praktisk riskhantering.

Tor 19/11 kl 13.15 – 15.00

Seminarium

Tis 1/12 kl 09.00 – 13.00

Hemtentamen

Samma dag kl 14.15 – 15.00

Information om projektarbeten

Tis 17/12 kl 13.15 – 15.00

Handledning

Tis 7/1 2021kl 13.15 – 15.00

Handledning

Tor 14/1 kl 09.15 – 16.00

Seminarium med redovisning av projektarbeten och opposition.

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dessa. Jag nås enklast via E-post Kjell.adolfsson@fek.uu.se

H/Kjell