logotyp Student Portal

Art History A, 30.0 c

Course code:5KV800, Report code:51716, 50%, BLA, DST
week: 36 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)
week: 03 - 22 Semester: Spring 2021 (2021-01-18 - 2021-06-06)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-08-01 - 2020-08-23

Information for admitted students

Som antagen student registrerar du dig i Studentportalen. Är du NY student måste du först aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Är du student sedan tidigare så loggar du in med dina användaruppgifter.

Observera att olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Kom ihåg att registrera dig i tid inom registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats! Om problem uppstår vid registrering så kontakta oss på studieadministrationen via studentservicecampusgotland@uadm.uu.se innan registreringsperiodens slut.

Om du är efterantagen får du ett meddelande på antagning.se där du uppmanas att registrera dig i Studentportalen för att säkra din plats. Om registreringsperioden har passerats så kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se för manuell registrering.

Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen och vill ha möjlighet att söka den igen så kan du själv lägga in ett tidigt avbrott i Mitt Ladok. Detta måste ske senast inom de tre första veckorna räknat från kursstartsveckan.

Information for reserves

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via mail (svarstid maximum två dagar). Var därför noga med att kontrollera dina e-mail dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar.

Information for students admitted with conditions

Antagen med villkor (VI) blir du om du inte uppfyller kursens specifika behörighetskrav.

Du tackar ja till din plats genom att maila till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se senast sista registreringsdag. Glöm inte att uppge kurstitel, namn och personnummer alternativt den e-postadress du angav vid din ansökan på antagning.se

Observera att ingen registrering kommer att ske förrän du påvisat att du har blivit behörig.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Carina Dahlström
Email: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Telephone: 0498-108234

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Course information

 

VÄLKOMMEN TILL KONSTVETENSKAP A
HALVFART HT 2020 OCH VT 2021

A-kursen i konstvetenskap vänder sig till dig som vill få grundläggande akademiska kunskaper om konst, arkitektur och visuella uttryck. Kursen behandlar utformningen av och de skiftande betydelserna hos byggnader, föremål och bilder, huvudsakligen inom Västerlandet från äldsta tid till i dag. Den ger dig nycklar att läsa av bilder och miljöer och se deras samband med omgivande samhälle och kultur.

Undervisning och digitalt kursrum

Utöver dina litteraturstudier tar du del av webbsända föreläsningar måndag och torsdag kväll. Till datorn behövs hörlurar/högtalare och tangentbord. Endast läraren hörs och syns, medan du som student kommunicerar via chattinlägg. Alla föreläsningar spelas in så man kan ta del av dem efteråt. Examination sker i form av fyra hemtentamina.

Föreläsningar och diskuterande seminarier sker i Zoom eller liknande verktyg. Huvudprincipen är att det bara är läraren som använder mikrofon och kamera medan studenter deltar genom chatt. Emellertid kan det förekomma seminarier där studenterna uppmuntras att delta med ljud och – om man vill – bild, men då är detta inget krav utan deltagande via chatt finns som alternativ. I chatten kan välja ett alias istället för sitt namn. Är det ett examinerande seminarium bör då läraren meddelas enskilt så att denne vet vem studenten är.

Föreläsningssalen nås här (länk kommer).

Litteraturen till kursen anges i vänsterspalten. Skaffa den i god tid med tanke på leveranstider i bokhandeln eller väntetider på biblioteken.

Det digitala kursrummet finns i Studium (länk kommer), universitetets lärplattform som inför denna termin övergått till systemet Canvas. Det är kursens nav. Där hittas allt, som schema, länkar, diskussionsforum, läsanvisningar och övningsuppgifter. I Studium släpps hemtentamina och där lämnas de in. 

Kursrummet i Studium kan nås här (länk kommer).

Introduktion till kursen ges ##dagen den ## september kl. ##.00, länk finns här (länk kommer).

Kursregistrering

Studieadministratör Carina Dahlström svarar på frågor om antagning och registrering, 0498-10 82 34 eller carina.dahlstrom@uadm.uu.se. Kan du av någon anledning inte gå kursen du antagits till, kontakta studieadministratör Carina Dahlström och kursansvarig Jakob Lindblad så snabbt du kan, dock senast 3 veckor efter kursstart. På så vis har du möjlighet att söka kursen på nytt vid ett annat tillfälle.

e-post

Vill du kontakta lärarna är detta några av lärarnas e-postadresser: universitetslektor Jakob Lindblad jakob.lindblad@konstvet.uu.se, universitetslektor Lars Wängdahl lars.wangdahl@konstvet.uu.se. Se också till att läsa din studentmejl regelbundet eller att länka den till en annan e-postadress du använder ofta. Mycket information går via din studentmejl liksom alla individuella meddelanden från lärarna till dig som student. 

Preliminärt schema

Preliminärt schema kommer att läggas upp här. Uppdateringar av schemat (länk kommer) kommer att ske i Studium.