logotyp Student Portal

Basic Course on Commercial Law, 15.0 c

Course code:2HR114, Report code:21516, 100%, BLA, DST
week: 36 - 45 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2020-11-03)

Course information

Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs ITD =  HÖK/D.

Som ni redan har noterat är detta en distanskurs som kommer att ges i Uppsala Universitets nya lärplattform kallad Studium. Kursen börjar kl 9.00 den 31 augusti med en introduktion som sker via Zoom. 

På kursplattformen Studium kommer ni att hitta information om kursen som läsanvisningar, instuderingsfrågor, inspelade föreläsningar, zoomlänkar till undervisning osv. Studium öppnar först när kursen startar den 31 augusti och ni når den via länk i Studentportalen eller genom att logga in på sidan https://login.studium.uu.se. Nedan hittar ni lite information som ni kan behöva ha tillgång till innan dess för att kunna planera era studier. Notera att kursen ges på heltid och dagtid vilket innebär att ni förväntas lägga ner motsvarande tid på kursen - även om ni i stor mån själva väljer vilken tid på dygnet ni fördelar dessa timmar. På kursplattformen kommer det att finnas en del korta inspelade föreläsningar. Undervisningen kommer även att innehålla ”streamade” föreläsningar och handledningstillfällen via Zoom. Dessa kommer att framgå av schemat. Föreläsningar och handledningstillfällen är inte obligatoriska men har sin pedagogiska plats i kursupplägget. 

Mer information finns alltså på kurssidan i Studium - ta för vana att regelbundet logga in där, det är där kursen ges och all information läggs! Ett preliminärt schema hittar ni i vänstermarginalen under "Kursdokument" här i Studentportalen. 

Kurslitteratur och kursplan hittar ni här på Studentportalen. Huvudboken är Handelsrätt, Juridik som analytiskt och strategiskt hantverkoch det är bra att skaffa den på en gång. Kurslitteratur är inte som romaner eller deckare, de ska inte läsas i streck utan se böckerna som arbetsmaterial, som verktyg! Den viktigaste ”boken” är emellertid lagboken och även den ska ni ha tillgång till så snart kursen startar. Det finns numera många olika utgåvor av lagboken. Ni kan välja vilken som helat av dessa utgåvor MEN det centrala är att ni har en så ny upplaga som möjligt. Vi rekommenderar att ni använder er av 2020 års lagbok. Själv föredrar jag den gröna på grund av pris och vikt samt innehåll.

Examination av kursen sker, som framgår av kursplanen, i tre steg. Två individuella skriftliga tentamina samt genom gruppvis redovisning av tre olika uppgifter. De planerade datumen för dessa är:

Tentamen del 1: fredag den 9 oktober.  Tentamen sker digital via dator i Studium. Tentamenstiden är 2 timmar och endast G eller U ges som betyg. För G krävs 75% (24 av 32 p) underskatta alltså inte denna tentamen! 

Del 2 – Redovisning. I detta moment arbetar ni i grupper om ca 3-4 personer som ni själva får möjlighet att anmäla er till enligt senare instruktioner i Studium. Detta moment examineras muntligt och skriftligt via Zoom. Den så kallade redovisningen sker gruppvisi Zoom under vecka 43(måndag den 19, tisdag 20 elleronsdag 21 oktober). Vilken dag och tid som gäller beror på vilken grupp ni hamnar i. Ni redovisar en av tre uppgifter muntligt enligt senare instruktioner och de övriga två redovisas skriftligt senast den 30 oktober. Betyget ges samlat för dessa tre delar och kan vara U, G eller VG. 

Tentamen del 2:är planerad till tisdag den 3 november. Denna tentamen består av fyra lite längre frågeställningar med maximalt 48 poäng. För godkänt krävs 24 poäng och för VG krävs 36 poäng. 

Vi ses via Zoom på introduktionen som är förlagd den 31 augusti kl 9 – länk kommer!

Lycka till mer era studier!

Johanna Norberg Hägglund
Kursansvarig och huvudlärare