logotyp Student Portal

Commercial Law C, 30.0 c

Course code:2HR130, Report code:21506, 100%, DAG, NML
week: 36 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)

Course information

Välkommen till Handelsrätt C!

Kursen inleds den 31 augusti med en kursintroduktion kl. 09.15. Kursintroduktionen sker i Zoom. Instruktioner distribueras via e-post strax före kursstart.

De obligatoriska och examinerade momenten på kursen består av seminarier (löpande enligt schema, 15 hp) och uppsats (15 hp).

Med anledning av den pågående pandemin har Företagsekonomiska institutionen beslutat att undervisning under den första delen av höstterminen 2020 ska ske på distans. Detta berör bl.a. den här kursen och kommer att påverka undervisning och examination med avseende på seminarierna under den inledande delen av kursen. I praktiken innebär detta att den första delen av kursen kommer att bestå av en läskurs med vissa redovisningsinslag. Redovisningar/seminarier sker via Zoom varje vecka. 

Till dess, se gärna kursplanen och litteraturlistan för att förbereda dig för kursen.