logotyp Student Portal

Basic Marketing 2, 7.5 c

Course code:2FE998, Report code:21009, 100%, DAG, NML
week: 46 - 49 Semester: Autumn 2020 (2020-11-09 - 2020-12-06)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-10-18 - 2020-11-02

Information for admitted students

It is important that you register in time within the period of registration, not risking your place at the program.

HOW DO I REGISTER AND GET MY STUDENT ACCOUNT?
If you already are a student at Uppsala university you will be able to activate and register yourself in the Student portal.

If you are a NEW student you will need to activate a student account before a registration online is possible, https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp?uusp-locale=en.

If you are a NEW student WITHOUT a Swedish personal identity number, and are unable to receive the one-time passcode in Uppsala or Visby, please contact the Servicedesk@uu.se for assistance with a request for a one-time passcode with a simplified ID control process (see the process below). After receiving your one-time passcode, you can create a student account and then register online in the Student Portal.
1. Contact servicedesk@uu.se with a copy of your ID document and household bill to request for a simplified ID verification (through Skype or Zoom, web-camera must be activated)
2. The Service Desk reviews the documents and schedules a video meeting on Skype or Zoom.
3. The one-time code is provided during the video meeting while a confirmation email is sent to you confirming that the one-time code has been communicated.
4. You can activate your student account using the one-time code within 4 hours after receiving it.
5. From August 1, you can register for the course or courses of the programme that you are admitted to.
6. Please note that it may take up to 24 hours after registration before you can access studium.uu.se

Information for reserves

If any places can be offered to applicants on the waiting list/reserves, they will be contacted via e-mail with the address used on antagning.se/universityadmissions.se.

Check your e-mail (including spam-filters) daily during August 1-September 15. Notification may come very late with a very short reply time.

Information for students admitted with conditions

You are admitted with a condition and must show that you fulfill the eligibility of the programme/course before the last day to register. No registration can take place until you have confirmed that you fulfill the conditions. In order to get manually registered you need to contact Student services studentservicecampusgotland@uadm.uu.se. In your request, do not forget to state your name and personal identity number or the e-mail address you provided when you applied at universityadmissions.se.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Josefina Ahlvin / Maria Petersén Enström
Email: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Telephone: Josefina 0498-108235 Maria 0498-108226
Address: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Welcome to the course Basic Marketing 2!
The course starts 9 November 2020.

You will find more information about dates and times in the left menu “Schedule”

Course start: 2020-11-09

Course information

Mot bakgrund av coronapandemin har den företagsekonomiska institutionen beslutat (2020-09-21) att denna kurs - liksom alla kurser vid vår avdelning som erbjuds under terminens period 3 och 4 - skall skall genomföras med digitala inslag. Det innebär att ingen student skall behöva resa till Visby för att klara kursen - som nu struktureras om för att klara de nya kraven. /Ola Feurst

OBS (2020-10-24): Kursen ligger nu klar i Canvas.
Var god gå direkt till kurshemsidan där!

Där finns all information du behöver om kursen

 

Välkommen till kursen Grundkurs i marknadsföring 2!

Kursen är en fortsättning på programkursen Grundkurs i marknadsföring 1. Båda kurserna ligger inom kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Campus Gotland.

I denna fortsättningskurs fortsätter diskussionen om marknadsföringsbegrepp, modeller och teorier. Mer uppmärksamhet ägnas åt globalisering, industriella nätverk, branschstruktur, konkurrensstrategi och relationsmarknadsföring.

Vi fortsätter med boken från föregående marknadsföringskurs: Kotler (2014) adderar Hollensen (2014) samt Feurst (1999). 4 vetenskapliga artiklar om strategi och internationalisering tillkommer. Se vidare  Litteratur nedan.

Detta är numera en "campusbaserad kurs med digitala inslag". Det innebär i praktiken att all lärarledd undervisning och examination sker via internet. Kursen ställer stora krav på självständigt arbete. Föreläsningar och gästföreläsningar kommer att erbjudas via Zoom, i regel med start-tid enligt det ursprungliga lokalschema och med efterföljande tid för Q&A (deltagande kräver utrustning för video och ljud). Projektarbete och Egenseminarier med protokoll organiseras självständigt av studenterna. För en del av kurslitteraturen (Kotler och Hollensen) erbjuds kortare tester (quiz). Gruppindelningar, quizzes och inlämningar styrs helt från kurshemsidan  i Canvas. 

Avgörande för betygsättning är en skriftig hemtentamen, en heldag i den fjärde kursveckan: torsdag den 3/12 kl 08:00-18:00 (prel.). Quiz 1 och Tentamen är de enda obligatoriska momenten. Ingen "närvaroplikt" i övrigt varken på nätet eller i sal. Inga restuppgifter eller kompletteringar.

Mer information om kursens idé och format presenteras vid en introduktion måndag den 9 november kl 13:00 i Zoom.


Reservation för förändringar: Detta är en preliminär plan för kursens nya upplägg. Den kan komma att ändras vid introduktionsföreläsningen, måndag den 9 november kl 13.00 eller enligt löpande besked via kurshemsidan.

 

Litteratur                                                                    

Huvudböcker

  1. Hollensen S (2014) Global marketing: a decision-oriented approach. Pearson.
  2. Feurst O (1999) One-to-One Marketing - filosofi och metod. Liber. (säljs på Bokbörsen och Amazon samt i receptionen på campus)
  3. Kotler P and Armstrong, G. (2014) Principles of Marketing, 15th Global Edition. Pearson. (samma som i föreg kurs)

 

Huvudartiklar

Porter M E (1996) 'What Is Strategy?'. Harvard Business Review, 74(6), 61-78.

Porter M E (1979) 'How Competitive Forces Shape Strategy'. Harvard Business Review, 57(2), 137-145.

Johanson J & Vahlne J-E (1977) 'The Internationalization Process of the Firm-a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments'. Journal of International Business Studies, 23-32.

Madsen T K & Servais P (1997) 'The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?'. International Business Review, 6(6), 561-583.

 

Referensbok om branschanalys (engelska och svenska)

Porter M E (2008) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press. (First edition 1980)

Porter M E, Gustafsson K E & Täckmark S-E (1983) Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter. Inst. för säljträning och ledarutveckling (ISL).

 

Referenslitteratur

Yang X & Rivers C (2009) 'Antecedents of CSR Practices in MNCs’ Subsidiaries: A Stakeholder and Institutional Perspective'. Journal of Business Ethics, 86(2), 155-169.

The course bulletin board
Online education during period 1-2 (from 31 August to 3 November)
2020-06-25 13:45