logotyp Student Portal

Basic Corporate Finance, 7.5 c

Course code:2FE997, Report code:21081, 100%, DAG, NML
week: 41 - 45 Semester: Autumn 2020 (2020-10-05 - 2020-11-08)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-09-13 - 2020-09-28

Information for admitted students

It is important that you register in time within the period of registration, not risking your place at the program.

HOW DO I REGISTER AND GET MY STUDENT ACCOUNT?
If you already are a student at Uppsala university you will be able to activate and register yourself in the Student portal.

If you are a NEW student you will need to activate a student account before a registration online is possible, https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp?uusp-locale=en.

If you are a NEW student WITHOUT a Swedish personal identity number, and are unable to receive the one-time passcode in Uppsala or Visby, please contact the Servicedesk@uu.se for assistance with a request for a one-time passcode with a simplified ID control process (see the process below). After receiving your one-time passcode, you can create a student account and then register online in the Student Portal.
1. Contact servicedesk@uu.se with a copy of your ID document and household bill to request for a simplified ID verification (through Skype or Zoom, web-camera must be activated)
2. The Service Desk reviews the documents and schedules a video meeting on Skype or Zoom.
3. The one-time code is provided during the video meeting while a confirmation email is sent to you confirming that the one-time code has been communicated.
4. You can activate your student account using the one-time code within 4 hours after receiving it.
5. From August 1, you can register for the course or courses of the programme that you are admitted to.
6. Please note that it may take up to 24 hours after registration before you can access studium.uu.se

Information for reserves

If any places can be offered to applicants on the waiting list/reserves, they will be contacted via e-mail with the address used on antagning.se/universityadmissions.se.

Check your e-mail (including spam-filters) daily during August 1-September 15. Notification may come very late with a very short reply time.

Information for students admitted with conditions

You are admitted with a condition and must show that you fulfill the eligibility of the programme/course before the last day to register. No registration can take place until you have confirmed that you fulfill the conditions. In order to get manually registered you need to contact Student services studentservicecampusgotland@uadm.uu.se. In your request, do not forget to state your name and personal identity number or the e-mail address you provided when you applied at universityadmissions.se.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Josefina Ahlvin / Maria Petersén Enström
Email: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Telephone: Josefina 0498-108235 Maria 0498-108226
Address: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Welcome to the course Basic Corporate Finance!
The course starts 5 October 2020.

You will find more information about dates and times in the left menu “Schedules”

Course start: 2020-10-05

Course information

Omtentamen den 7 december kl 13:00-16:00

Precis som tidigare tentamen i denna kurs så kommer omtentamen vara en skriftlig salstenta på campus i Visby, detta efter beslut av prefekt och kursledning. Salstentamen kommer att vara strikt Corona-anpassad. Obs! Det är obligatoriskt att anmäla sig till tentamen. Det kommer inte finnas möjlighet till att tentera vid annan ort.

Hänvisning till vem som skriver i vilken sal kommer via mail från studieadministrationen ett par dagar innan tentamen.

 

Välkommen till Grundkurs i företagsfinansiering!

Med anledning av covid-19 gäller att all undervisning i företagsekonomi skall ske digitalt terminen ut. Undantagsvis kan enstaka moment behöva ske på campus med fysisk närvaro. För finansieringskursen innebär det följande.

Kursen blir en läskurs vilket innebär att studenterna själva får ta ansvar för den tid det tar att inhämta kursinnehållet. Jag kommer att ge koder till zoom så att ni enkelt kan delta i dessa föreläsningar och seminarier med tillhörande frågestund. Det schema, och tider som finns på kurshemsidan gäller.

Här är Zoom-länken som ska användas i kursen Grundkurs i företagsfinansiering https://uu-se.zoom.us/j/62086113982

Det är i sammanhanget väldigt viktigt att ni till varje träff har läst igenom de kapitel som vi kommer att behandla. Jag kommer att varje vecka lägga ut övningsuppgifter som ni kan lösa – gärna i grupp med diskussion. På torsdagar kommer jag att ge lösningsförslag. Ni kan alltid maila mig om ni har frågor eller specifika önskemål.

Kursamanuens Alice Johansson kommer att ha räkneövningar som också genomförs med hjälp av zoom (den 14, 27 oktober och den 3 november). Länk till alla Alice träffar: https://uu-se.zoom.us/j/66141067975

Det är viktigt att ni kommer igång snabbt med inläsningen av kurslitteraturen. Att intensivläsa kursen den sista veckan rekommenderas inte. Det är mycket materia som skall inhämtas och dessutom, många avsnitt ”bygger på varandra”. Begrepp och grundläggande samband måste förstås. Jag vill också passa på och tipsa om föreläsningar i ämnet som finns på Youtube. Det är bara att börja!

Examination

Efter beslut av prefekt och kursledning gäller att kursen examineras genom en skriftlig salstenta i Visby fredagen den 6 november 2020 kl. 08.00-11.00.

Avslutningsvis, den här kursen är intressant. Den behandlar många aspekter som ni kommer att träffa på och använda när ni väl kommer ut i näringslivet.

 

Adri De Ridder

The course bulletin board
Online education during period 1-2 (from 31 August to 3 November)
2020-06-25 13:44