logotyp Student Portal

Basic Course on Commercial Law, 15.0 c

Course code:2HR114, Report code:21502, 100%, DAG, NML
week: 36 - 45 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2020-11-03)

This course is part of a joint section.

Course information

Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs, HÖK.

Som ni redan har noterat kommer denna kurs inte att ges på campus utan ”på distans” med hjälp av kursplattformen Studium samt Zoom.

På kursplattformen Studium kommer ni att hitta information om kursen som läsanvisningar instuderingsfrågor med mera. Studium öppnar första när kursen startar den 31 augusti. Nedan hittar ni lite information som ni kan behöva ha tillgång till innan dess för att kunna planera era studier. Notera att kursen ges på heltid vilket innebär att ni förväntas lägga ner motsvarande tid på kursen - även om den nu måste ges i digital form. På kursplattformen kommer det att finnas en del korta inspelade föreläsningar. Undervisningen kommer även att innehålla ”streemade” föreläsningar och gruppövningar via Zoom. Dessa kommer att framgå av schemat. Föreläsningar och gruppövningar är ”frivilliga”.

Kurslitteratur och kursplan hittar ni här på Studentportalen. Huvudboken är Handelsrätt, Juridik som analytiskt och strategiskt hantverk, bra att skaffa den på en gång. Den viktigaste ”boken” är emellertid lagboken, även den ska ni ha tillgång till så snart kursen startar. Det finns numera många olika utgåvor av lagboken. Ni kan välja vilken som helat av dessa utgåvor MEN det centrala är att ni har en så ny upplaga som möjligt. Vi rekommenderar att ni använder er av 2020 års lagbok.

Examination av kursen sker, som framgår av kursplanen i tre steg. Två individuella skriftliga tentamina samt genom gruppvis redovisning av tre olika uppgifter. De planerade datumen för dessa är;

Tentamen del 1: torsdag den 8 oktober.  Denna tentamen kommer att ske digital via dator. Tentamenstiden är 1,5 timme. Tentamen består av 32 korta frågor som täcker hela kursen för att få Godkänt på denna tentamen måste ni ha 24 poäng. Endast betygen U eller G kan erhållas på detta moment. Efter denna tentamen börjar del 2 på kursen På det momentet arbetar ni i grupper om ca 3-4 personer som ni själva får möjlighet att anmäla er till. Detta moment examineras ”muntligt” och skriftligt via Zoom, den så kallade redovisningen.

Redovisning sker gruppvis i Zoom under vecka 43 och 44.  Tisdag den 20 och onsdag den 21 respektive måndag den 26 och tisdag den 27. Vilka dagar och tider som gäller beror på vilken grupp ni väljer att anmäla er till. Varje grupp redovisa vid två tillfällen en gång vecka 43 och en gång vecka 44. Detta examinationsmoment innebär att ni även gruppvis ska skicka in en kortare skriftlig PM. Betyget på detta moment kan vara U, G eller VG

Tentamen del 2: är planerad till måndag den 2 november. Denna tentamen består av fyra lite längre frågeställningar med maximalt 48 poäng för godkänt krävs 24 poäng och för VG krävs 36 poäng. I nuläget undersöker vi möjligheterna för att ge denna tentamen som en ”salstenta” förutsättningen för detta är just nu inte helt klart varför tentamensdatumet kan komma att justeras. Om det inte är möjligt att genomföra denna tentamen i skrivsal kommer även denna att behöva ske digital som en ”hemtentamen” och då gäller datumet den 2 november.

Lycka till merd era studier!
Lena Rönnberg, kursansvarig lärare