logotyp Student Portal

Labour Law, 15.0 c

Course code:2HR121, Report code:21514, 100%, DAG, NML
week: 45 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-11-04 - 2021-01-17)

Course information

Välkommen till Uppsala universitet och Företagsekonomiska institutionen. Vi är glada att du vill studera arbetsrätt hos oss och välkomnar dig till kursen Arbetsrätt II (2HR121, 15 hp) som erbjuds av vår enhet för handelsrätt.

Vi vill vänligast påminna om två viktiga saker före kursstart, om du inte redan gjort det:

  1. Registrera dig på kursen.
  2. Ansök om ett studentkonto, via Studentportalens hemsida.

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer kursen att ges på distans och under kursen kommer vi att använda oss av kursplattformerna Studium samt Zoom. Kursplattformen PingPong kommer inte att användas under denna kurs. 

Länken till Studium hittar du här.

På kursplattformen Studium kommer du att hitta information om kursen som läsanvisningar, Zoom-länkar till föreläsningar, seminariefrågorna och övriga dokument. 

Redan idag kan du på Studentportalen finna ditt schemakursplanen, kurslitteraturen och studiehandledningen (bifogas under "dokument" till vänster). Schemat anger alla tider för föreläsningar, seminarier, examination osv. Obs: vissa små ändringar kan dock ske i schemat. 

Notera att kursen ges på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ner motsvarande tid på kursen. Undervisningen kommer även att innehålla ”streamade” föreläsningar och seminarierna via Zoom. Vissa föreläsningar kommer endast att streamas direkt via Zoom, andra kommer att finnas tillgängliga som inspelade föreläsningar. Det går tyvärr inte att idag ge besked om vilka föreläsningar som kommer att vara av det ena eller andra slaget, det beslutas senare av de berörda lärarna.

Kursplanen är vårt styrdokument. Studiehandledningen innehåller nästan all viktig praktisk information du behöver för kursen. Studiehandledningen skall helst läsas flera gånger!

På Studium kommer du också att hitta powerpoint-bilder och annat material, och där kommer vi att anslå viktiga meddelanden. Titta in då och då för att se om det kommit något nytt.

Du har fått ett e-postkonto av Uppsala universitet. Om du inte tänker använda det, se till att alla meddelanden vidarebefordras därifrån till den som du använder. Annars kommer du att gå miste om viktig information. Vi använder era e-postkonton hos Uppsala universitet när vi har brådskande meddelanden att skicka.

Huvudlärare är Kristina Borodina och jag kan nås på kristina.borodina@fek.uu.se. Vänd dig till mig om du har frågor om kursens undervisning eller innehåll. Läs dock gärna studiehandledningen innan du kontaktar mig. Kursadministratören är Emelie Schmidt Wikborg, hon nås på emelie.schmidt_wikborg@fek.uu.se

Jag ser fram emot att träffas vid kursintroduktionen den 5 november. Länken finns nu under Anslag på kursens sida i Studium.

Vänliga hälsningar

Kristina Borodina