logotyp Student Portal

Principles of Law and Labour Law, 15.0 c

Course code:2HR111, Report code:21500, 100%, DAG, NML
week: 36 - 45 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2020-11-03)

Course information

Välkommen till Uppsala universitet och Företagsekonomiska institutionen. Vi är glada att du vill studera arbetsrätt hos oss och välkomnar dig till kursen Allmän rättskunskap och arbetsrätt (2HR111, 15 hp) som erbjuds av vår enhet för handelsrätt.

Vi vill vänligast påminna om två viktiga saker före kursstart, om du inte redan gjort det:

  1. Registrera dig på kursen.
  2. Ansök om ett studentkonto, via Studentportalens hemsida.

Som du redan har noterat kommer denna kurs inte att ges på campus utan ”på distans” med hjälp av kursplattformen Studium samt Zoom

Uppsala universitet ersätter de centralt förvaltade systemen för undervisning med en ny och gemensam lärplattform med namnet Studium. 

Länken till Studium hittar du här.

På kursplattformen Studium kommer du att hitta information om kursen som läsanvisningar, instuderingsfrågor med mera. Studium öppnar först när kursen startar den 31 augusti. OBS: Från och med den 31 augusti kommer all väsentlig information angående kursen att publiceras på Studium!  Nedan hittar du lite information som du kan behöva ha tillgång till innan dess för att kunna planera dina studier.

Redan idag kan du på Studentportalen finna ditt schema, kursplanen, kurslitteraturen och studiehandledningen (bifogas också nedan och finns även under "dokument" till vänster). Schemat anger alla tider för föreläsningar, seminarier, examination osv. 

Notera att kursen ges på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ner motsvarande tid på kursen även om den nu måste ges i digital form. Undervisningen kommer även att innehålla ”streamade” föreläsningar och gruppövningar via Zoom. Vissa föreläsningar kommer endast att streamas direkt via Zoom, andra kommer att finnas tillgängliga som inspelade föreläsningar. Det går tyvärr inte att idag ge besked om vilka föreläsningar som kommer att vara av det ena eller andra slaget, det beslutas senare av de berörda lärarna.

Kursplanen är vårt styrdokument. Studiehandledningen innehåller nästan all viktig praktisk information du behöver för kursen. Läs den gärna flera gånger och vid behov under kursens gång!

Studium kommer du också att hitta powerpoint-bilder och annat material, och där kommer vi att anslå viktiga meddelanden. Titta in då och då för att se om det kommit något nytt.

Du har fått ett e-postkonto av Uppsala universitet. Om du inte tänker använda det, se till att alla meddelanden vidarebefordras därifrån till den som du använder. Annars kommer du att gå miste om viktig information. Vi använder era e-postkonton hos Uppsala universitet när vi har brådskande meddelanden att skicka.

Huvudlärare är Kristina Borodina och Johan Huldt. Vänd dig till någon av oss om du har frågor om kursens undervisning eller innehåll. Läs dock gärna studiehandledningen innan du kontaktar oss. Kursadministratör är Samuel Flander. Vänd dig till Samuel i administrativa frågor. Han nås på samuel.flander@fek.uu.se.

Vi ser fram emot att träffas vid kursintroduktionen den 31 augusti kl. 12:15 som kommer att hållas på distans via Zoom. Länken kommer att publiceras framöver. Återigen välkommen!

 

The course bulletin board
Studiehandledningen
2020-08-27 14:34