logotyp Student Portal

Languages, Computers, and Text Processing, 7.5 c

Course code:5LN135, Report code:LN135, 100%, DAG, NML
week: 08 - 13 Semester: Spring 2020 (2020-02-17 - 2020-03-29)

Course information

Välkommen till kursen Språk, datorer och textbehandling, vt 2020!

Information om schema, examination, labbinstruktioner med mera finns på kurshemsidan: https://cl.lingfil.uu.se/kurs/sdtVT20/