logotyp Student Portal

Greek Grammar, 7.5 c

Course code:5GR700, Report code:07512, 50%, DAG, NML
week: 04 - 13 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-03-29)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-01-01 - 2020-01-22

Information for admitted students

The registration is open between January 1 and 22.

Information for reserves

Students who have applied late will be automatically placed on queue. You will be contacted by the department by email (from info@lingfil.uu.se) if you can be offered a place on the course. The email will be sent to the address given at the time of application. Please ensure that email address is valid.

Information for students admitted with conditions

Students who are conditionally admitted cannot web register. You need to show proof that you are eligible to the course before you can be registered. Please contact the responsible teacher (see contact information in the teacher list to the left).

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Email: info@lingfil.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Course start: 2020-01-22

Course information

Övergång till distansundervisning

Från och med den 18 mars övergår Universitetet till distansundervisning. Det betyder att vi träffas via Zoom som är universitetets e-mötesverktyg. Se följande länk:

https://uppsala.instructure.com/courses/16240/pages/ga-med-i-ett-zoom-mote?module_item_id=35458

En pdf-instruktion för hur man installerar Zoom finns här.


Välkommen till den avancerade kursen i grekisk grammatik!

Tid och plats: Kursen ges på måndagar kl. 13–15 mellan den 27 januari och den 16 mars. Lokal är 9-3042 = institutionens konferensrum. Tentamen äger rum den 27 mars.

Lärare: David Westberg (david.westberg@lingfil.uu.se)


Obligatorisk kurslitteratur är:

  • Bakker, E. J. (ed.) 2010. A Companion to the Ancient Greek Language (Chichester: Wiley-Blackwell). [vi kommer i första hand att läsa kap. 7–9 och 20–22]
  • Emde Boas, E. van. 2019. Cambridge Grammar of Classical Greek (Cambridge: Cambridge University Press). [= CGCG]
  • Rijksbaron, A. 2002. The Syntax and Semantics of the Greek Verb in Classical Greek: An Introduction, 3rd ed. (Chicago & London: University of Chicago Press).

Ytterligare artiklar tillkommer enligt anvisningar.

För översättningsövningarna använder vi:

  • Sidgwick, A. Greek Prose Composition. [finns under "Dokument" i menyn]

Till det första seminariet förbereds:

A. Fokus: fonologi, accentuering och ordbildning

Läs kap. 7 (Probert, ”Phonology”) och 8 ( Weiss, “Morphology and Word Formation”) i Bakker, E. J. 2010. A Companion to the Ancient Greek Language Blackwell.

Kombinera detta med extensiv läsning av kap. 1, 23 och 24 i CGCG.

B. Översättning

Bekanta er översiktligt med Sidgwicks ”Notes on Construction” och “Notes on Idiom” (s. 1–103) och översätt Stilövning 1 (”The Bormeani”).

Jag kommer inte att ge individuell respons på de löpande stilövningarna, utan vi diskuterar dem på lektionerna, men jag vill ändå att ni skickar in dem senast fredagen före lektionen, så att jag hinner se om det är någon specifik detalj vi bör lyfta särskilt. Stil 1 vill jag alltså ha skickad till mig senast fredag (24/1).

/ David.