logotyp Student Portal

Introduction to Modern Linguistics, 7.5 c

Course code:5PR008, Report code:PR008, 100%, DAG, NML
week: 04 - 08 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-02-23)

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2019-12-19 - 2020-01-16

Information for admitted students

Du som är antagen kan webbregistrera dig med hjälp av ditt studentkonto på Studentportalen eller med ditt konto på antagning.se.
Vid frågor var god kontakta studievagledare@moderna.uu.se

Information for reserves

Du som är reservantagen kan inte registrera dig förrän vi på institutionen har kontaktat dig. Institutionen kontaktar reservantagna i en bestämd tur och ordning enligt universitetets riktlinjer.

Information for students admitted with conditions

Är du antagen med villkor markerat med ”VI” på ditt antagningsbesked skall betyg/intyg som styrker din behörighet uppvisas vid ämnesinformationen eller uppvisas/skickas till Moderna Språk Expeditionen Box 636 751 26 Uppsala.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Studievägledningen vid Institutionen för moderna s
Email: studievagledare@moderna.uu.se
Telephone: 018-471 1431

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.