logotyp Student Portal

Greek B, 30.0 c

Course code:5GR201, Report code:07504, 100%, DAG, NML
week: 04 - 23 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-06-07)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-01-01 - 2020-01-20

Information for admitted students

The registration is open between January 1 and 20.

Information for reserves

Students who have applied late will be automatically placed on queue. You will be contacted by the department by email (from info@lingfil.uu.se) if you can be offered a place on the course. The email will be sent to the address given at the time of application. Please ensure that email address is valid.

Information for students admitted with conditions

Students who are conditionally admitted cannot web register. You need to show proof that you are eligible to the course before you can be registered. Please contact the responsible teacher (see contact information in the teacher list to the left).

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Email: info@lingfil.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Course start: 2020-01-20

Course information

Övergång till distansundervisning

Från och med den 18 mars övergår Universitetet till distansundervisning. Det betyder att vi träffas via Zoom som är universitetets e-mötesverktyg. Se följande länk:

https://uppsala.instructure.com/courses/16240/pages/ga-med-i-ett-zoom-mote?module_item_id=35458

Instruktioner för hur man installerar Zoom finns också uppladdade under Grammatik > Dokument.

Salstentamen den 27/3 ersätts med en kombinerad hemtentamen och muntlig tentamen via Zoom


Välkommen till kursen Grekiska B Vt 2020

Upplägg

Kursen består av fyra delkurser:

  1. Grammatik (lärare David Westberg);
  2. Prosa (Jonas Ransjö och Antonios Pontoropoulos);
  3. Epik och lyrik (David Westberg);
  4. Det attiska dramat (Jonas Ransjö och David Westberg).

Kurserna i Grammatik och Prosa går under den första halvan av terminen (v. 4–15) och läses parallellt, därefter följer Epik och lyrik (v. 16–19) och slutligen Drama (v. 20–23).

Det första lektionstillfället äger rum måndagen den 20 januari, kl. 10.15–12 i sal 3-0012.

Litteratur

Till grammatikkursen krävs Blomqvists grammatik (3:e utg. eller senare).

Till prosakursen kommer inledningsvis följande litteratur att användas:

Plato: Apology, Text, Grammatical Commentary, Vocabulary by James J. Helm, rev. & corr. ed.  (Wauconda: Bolchazy-Carducci, 2003). [ISBN: 978-0-86516-348-5]

Helms kommentar kompletterar material i Studentportalen. OBS! Eftersom den kan vara svår att få tag på rekommenderar vi att ni beställer den så fort som möjligt.

Litet längre fram på kursen kommer vi dessutom att använda Steadmans kommentar till Herodotos I, som också finns tillgängling online. Ytterligare material meddelas i samband med undervisningen.

Till kursen i epik och lyrik läggs material upp i Studentportalen, kompletterat med läsexemplar i pärm.

Till dramakursen kommer vi att använda:

Sophocles: Antigone, ed. Griffith, Cambridge Greek and Latin Classics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

/ David Westberg