logotyp Student Portal

Ancient Near East: Religion, 7.5 c

Course code:5AS107, Report code:06207, 50%, EFT, NML
week: 14 - 23 Semester: Spring 2020 (2020-03-30 - 2020-06-07)

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-03-01 - 2020-04-01

Information for admitted students

The registration is open between March 1 and April 1.

Information for reserves

Students who have applied late will be automatically placed on queue. You will be contacted by the department by email (from info@lingfil.uu.se) if you can be offered a place on the course. The email will be sent to the address given at the time of application. Please ensure that email address is valid.

Information for students admitted with conditions

Students who are conditionally admitted cannot web register. You need to show proof that you are eligible to the course before you can be registered. Please contact the responsible teacher (see contact information in the teacher list to the left).

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Email: info@lingfil.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Course start: 2020-04-01

Collaboration information

HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL FRÄMRE ORIENTENS ÄLDRE KULTURER: RELIGION!

På grund av rådande omständigheter kommer den här kursen löpa som distanskurs med seminarier och tentamen på distans. Förberedelser, deltagande och aktivitet inför och under seminarierna är givetvis lika viktiga som alltid. Kursen samläses mellan Assyriologi B och fristående kursdeltagare. Lärare på kursen är Jakob Andersson.

Registrering till den fristående kursen sker via Ladok mellan 1 mars och 1 april. Det första undervisningstillfället är förlagt till onsdag 1/4 14:15–16:00. Ytterligare information finner du i detaljschemat för litteratur och som ger en beskrivning av vart enskilt seminariums tema, via länkarna i menyn till vänster under fliken Dokument.

Distanskursens seminarier sker i e-mötesverktyget Zoom. Verktyget kräver att du loggar in via Uppsala universitets Zoom-konto första gången, med hjälp av ditt användarnamn och lösenord A. Det rekommenderas att du laddar ner Zooms klient för att möjliggöra delning av din skärm med andra seminariedeltagare, vilket bl. a. kommer behövas för det avslutande seminariet. Det finns också app-versioner för installation på mobil och surfplatta. Både iOS och Android understöds. En handledning för hur du loggar in och laddar ner Zoom finner du bland kursens Dokument, tillsammans med detaljschemat.

Du kommer att få en inbjudan skickad till dig inför varje seminarium, med en länk och ett lösenord som du behöver för att kunna logga in och deltaga.

KURSLITTERATUR

Jean Bottéro, Religion in Ancient Mesopotamia, Chicago, The Univ. of Chicago Press, ISBN: 0-226-06718-1.
Därtill kräver kursen att du bekantar dig med annat material som återfinns i avdelningen Dokument bland länkarna till vänster, eller som länkar i  kursens detaljschema.

Jag rekommenderar även att man bekantar sig med innehållet i J. Black & A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Flera utgåvor finns. Boken är inte obligatorisk men den är väldigt praktisk och är lätt att använda om man snabbt vill få information om viktigare gudar, företeelser och symboler i forna Främre Orienten.

För övrig litteratur och läsanvisningar, se mer i avdelningen Dokument till vänster i Studentportalen.

Om du vill veta mer om dina rättigheter och skyldigheter som student, till exempel åtkomst till viss programvara eller hur du ansöker om stöd för studenter med särskilda pedagogiska behov finns en rad bra länkar samlade på universitetets gemensamma informationssidor.

Om du har funderingar kring kursens upplägg eller andra frågor som rör kursen, kontakta läraren Jakob Andersson med hjälp av lärarlistan i menyn till vänster i Studentportalen.

Varmt välkommen!

Course information

HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL FRÄMRE ORIENTENS ÄLDRE KULTURER: RELIGION!

Upprop och registrering sker i förbindelse med första undervisningstillfället, ons 1/4 14:15–16:00, rum 9-2029, i Engelska parken. Lokalen kan vara svår att finna om man inte studerat vid institutionen för lingvistik och filologi förr. Ta trappen upp mellan Hus 9 och Hus 11 (mellan Karin Boye-biblioteket och Ihresalen). Lokalen finns två våningar över markplan och det finns skyltar som visar vägen till lokalen. Sänd meddelande via e-post till läraren (se länk till vänster under Lärarlistor) om du vill ha hjälp med att hitta lokalen. Kursen läses av studenter på andra terminens studier i assyriologi och ges även som fristående kurs.

Ytterligare information om schema och ett detaljschema för litteratur och vart enskilt seminariums tema finner du via länkarna i menyn till vänster (Dokument > KursmaterialSchema).

KURSLITTERATUR

Jean Bottéro, Religion in Ancient Mesopotamia, Chicago, The Univ. of Chicago Press, ISBN: 0-226-06718-1.
Därtil annat material som återfinns i avdelningen Kursmaterial bland länkarna till vänster.

Vi rekommenderar även att man bekantar sig med innehållet i J. Black & A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Flera utgåvor finns. Boken är inte obligatorisk men den är väldigt praktisk och är lätt att använda om man snabbt vill få information om viktigare gudar och kulturella föremål i forna Främre Orienten.

För övrig litteratur och läsanvisningar, se Kursmaterial bland länkarna till vänster.

Varmt välkommen!