logotyp Student Portal

Current Trends in Greek Philology, 7.5 c

Course code:5GR014, Report code:07510, 25%, DAG, NML
week: 04 - 23 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-06-07)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2020-01-01 - 2020-01-19

Information for admitted students

The registration is open between January 1 and 19.

Information for reserves

Students who have applied late will be automatically placed on queue. You will be contacted by the department by email (from info@lingfil.uu.se) if you can be offered a place on the course. The email will be sent to the address given at the time of application. Please ensure that email address is valid.

Information for students admitted with conditions

Students who are conditionally admitted cannot web register. You need to show proof that you are eligible to the course before you can be registered. Please contact the responsible teacher (see contact information in the teacher list to the left).

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Email: info@lingfil.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

You can begin the course after an agreement has been made with the responsible teacher or supervisor.

Course start: 2020-01-20

Course information

Temat för Aktuella forskningsområden Vt20 är Ekokritik.

Lärare: Thomas Arentzen

Är det meningsfullt att studera antik litteratur medan den moderna världen hotar att kollapsa under vikten av miljöförstöringar? Hur kan man läsa Euripides i antropocen? Denna kurs introducerar ekokritiska perspektiv på antik och bysantinsk litteratur. Ekokritik är en idébildning eller ett sätt att läsa där ekologiska frågor ligger till grund för tolkningen av text eller andra medier. Under terminen bekantgör man sig med själva teorin och studerar hur den kan användas på antika och bysantinska texter. Som fallstudie använder vi särskilt eposet Digenis Akritis.

Kursen kommer till största delen att bestå av egen inläsning, men några seminarier/föreläsningar kommer också att erbjudas (information om detta kommer inom kort).

Primärlitteratur

Det bysantinska eposet Digenis Akritis läses i översättning, t ex Jeffreys engelska (ISBN: 9780521394727) eller Sabatakakis & Stolpes svenska (ISBN: 9789197652902).

Sekundärlitteratur

Glotfelty, Cheryll & Harold Fromm (red.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology (Athens & London, University of Georgia Press, 1996).
Goldwyn, Adam J., Byzantine Ecocriticism: Women, Nature, and Power in the Medieval Greek Romance (Cham, Palgrave Macmillan 2018).
Schliephake, Christopher (red.), Ecocriticism, Ecology, and the Cultures of Antiquity (Lanham, Lexington 2017).

Ytterligare litteratur tillkommer.