logotyp Student Portal

Aramaic/Syriac: A Semitic Language, 15.0 c

Course code:5SY501, Report code:56109, 25%, DAG, NML
week: 36 - 03 Semester: Autumn 2019 (2019-09-02 - 2020-01-19)
week: 04 - 23 Semester: Spring 2020 (2020-01-20 - 2020-06-07)

This course is part of a joint section.

Collaboration information

Hej,

och välkommen till kursen Arameiska/syriska A (30 hp), vars första 15 hp samläses med Syrisk grundkurs (15 hp) och Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk (15 hp), och går på distans med endast tre webbaserade träffar.

För våra kurser i arameiska/syriska klicka här. Mer info finns på hemsidan för Institutionen för lingvistik och filologi. Kursplaner till Arameiska/syriska A, Syrisk grundkurs och Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk.

Denna kurs har tre delkurser och en av dem behandlar Arameisk/syrisk historia (7,5 hp). Ni som önskar läsa endast 15 hp i syrisk grammatik bör söka till just den fristående kursen Syrisk grundkurs (15 hp).

Distansdelen av kursen hålls i den webbaserade lärportalen Ping Pong, som av Uppsala universitet även i år används för vissa distanskurser.

Vi har vår första webbaserade träff lörd 7 sept 2019 kl. 09.00-16.00 via e-mötestjänsten Zoom. Meddela mig gärna om ni inte kan delta i denna träff eller har andra önskemål. För hela schemat klicka här eller på schemalänken till vänster.

Genom att i vänsterfliken under Ping Pong-länkar klicka på kursens namn kommer ni till rätt distanskurs! Eller genom att gå in på www.pingpong.uu.se och logga in därifrån.

Se till att registrera er genom studentportalen.uu.se. Ni behöver alltså inte närvara på uppropet 29 augusti.

Hoppas ni kommer att gilla kursens utformning!

Välkommen!

Sami Aydin

sami.aydin@lingfil.uu.se