logotyp Studentportalen

Fysik i vardagen för lärare, 5.0 hp

Kurskod:1FA112, Anmälningskod:63105, 33%, DAG, DST
vecka: 24 - 33 Termin: VT 2019 (2019-06-10 - 2019-08-12)

Kursregistrering

Registrering sker i Studentportalen.

Aktivera ditt studentkonto / Logga in med studentkonto

Registreringen är öppen: 2019-05-20 - 2019-06-10

Kontaktinformation

Om du har några frågor om registreringen, vänligen kontakta:
Namn: Kurskansli Fysik
E-post: kurskansli@physics.uu.se
Telefon: 018-4713516

Information om studentkonto

För att läsa kursen måste du ha ett studentkonto. Som antagen student kan du aktivera ditt studentkonto via www.uu.se/konto.

Kursstart: 2019-06-10