logotyp Student Portal

Culture, Economy and Politics, 7.5 c

Course code:5KV002, Report code:01704, 50%, DAG, NML
week: 04 - 13 Semester: Spring 2019 (2019-01-21 - 2019-03-31)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2018-12-21 - 2019-01-13

Information for admitted students

Som antagen student till denna kurs registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida.

Om du är efterantagen får du ett meddelande på antagning.se kontakta studieadministratören om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen och vill ha möjlighet att söka den igen så kan du själv lägga in ditt tidiga avbrott i Mitt Ladok. Detta måste ske senast inom de tre första veckorna räknat från måndagen kursstartsveckan.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Malin Alsing
Email: malin.alsing@konstvet.uu.se
Telephone: 018-471 2887
Address: Box 630, 751 26 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Kursstarten äger rum måndag 21 januari 2019 kl 9.15-12.00 i sal 7/0043, Campus Engelska parken.

Om du är förhindrad att närvara vid kursstarten måste du meddela kursföreståndare Anna Silwerulv, anna.silwerulv@konstvet.uu.se.

Separat kallelse till kursstarten skickas ut via e-post till den adress du angivit på antagning.se. Om du inte får kallelsen, vänligen kontakta kursadministratören via info@konstvet.uu.se.

Course start: 2019-01-21

Course information

välkommen till kultur, ekonomi och politik!

Kursen ingår i den så kallade entreprenörsterminen inom Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap. Kursens huvudsakliga fokus är förhållandet mellan kultur, ekonomi och politik. Viktiga delar är kulturpolitikens olika uppbyggnad under de senaste 50 åren, kulturens ekonomisering och ekonomins kulturalisering, resursfördelning inom kultursektorn och olika metoder för att använda sig av kultur och kulturmiljöer som tillväxtmotor inom samhällsplaneringen.

Kursstart

Kursen startar måndag 21 januari kl 9.15-12.00 i sal 7-0043, Campus Engelska parken. Separat kallelse till kursstarten kommer att skickas via e-post. Om du inte får kallelsen, vänligen kontakta Malin Alsing.

Om du är förhindrad att närvara vid kursstarten måste du meddela Julia Holm.

Kursregistrering

Registreringsperiod för kursen är 21 december 2018 - 13 januari 2019. Om du inte har möjlighet att registrera dig själv under denna tid kan du kontakta Malin Alsing för support.

Återbud

Om du ändrat dig och inte har för avsikt att läsa kursen är jag tacksam om du lägger in återbud på antagning.se.

Frågor?

Kontakta kursföreståndare Julia Holm, julia.holm@konstvet.uu.se, 018-471 2881 eller kursadministratör Malin Alsing, malin.alsing@konstvet.uu.se, 018-471 2887.

 

Än en gång - varmt välkommen till kursen!