logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Scientific Computing II, 5.0 c

Course code:1TD395, Report code:12018, 33%, DAG, NML, week: 36 - 43 Semester: Autumn 2018
The course bulletin board
Tenta, lösningsförslag
2018-10-31 13:58

Texten till tentamen 26/10 samt lösningsförslag ligger nu upplagda så att de kan nås via "Gamla tentor".

  /Per och Robin

 

Tentan
2018-10-23 11:19

Då många frågor inkommit: Avsnittet "Kurvanpassning" innehållande interpolation och minstakvadratapproximation, ingår inte längre i Beräkningsvetenskap II, utan är ersatt av "Stokastiska differentialekvationer". Hjälpmedel på tentan är som varit i många år: Miniräknare, formelsamling, (den är vidhäftad tentan), Mathematics Handbook eller Physics Handbook.

Text om Stokastiska diff.ekvationer
2018-09-24 13:34

Inför labbarna/problemlösningspassen där ni vid datorn genomför det som motsvarar miniprojektet i blocket Stokastiska differentialekvationer, kommer ni att ombedjas läsa "Geometric Brownian motion" i Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_Brownian_motion

Då vissa har lab. alldeles efter föreläsningen, så kan ni vilja titta på den redan före detta tillfälle.

 

 

MATLAB-exempel
2018-09-06 17:40

På föreläsningarna visas ibland exempelkörningar i MATLAB. Dessa program finns på

   http://user.it.uu.se/~per/bervet2/forelas_matlab

   http://user.it.uu.se/~per/bervet2/forelas_matlab

i tre underkataloger, ODE, MC (samt APPROX, som inte längre ingår i kursen).

 

Preliminära inlämningsdatum
2018-09-24 11:24

Workout görs och redovisas helst på Workout-lektionen. Om den lämnas in separat, så gör det måndagen efter Workout-passet.

 

Preliminära inlämningsdatum för miniprojekt

Nr. 1 :  21/9

Nr. 2 :   (5/10), definitivt datum nu satt till 9/10

Nr. 3 :  24/10

 

Obligatoriskt?
2018-08-31 10:47

Inga moment har obligatorisk närvaro.

Laborationerna är tillfällen att vid dator prova på algoritmer, som kommer att genomgås på följande föreläsningar.

Workout, (uppvärmning och medel), är obligatoriska att lösa och redovisa. Görs med fördel på en Workout-lektion, men kan också lämnas in till gruppledaren separat.

Miniprojekt är obligatoriska att lämna in. De introduceras på problemlösningslektionerna, men löses sedan enskilt eller i grupper om två studenter genom datorkörningar.

Prel. info, början av augusti
2018-08-10 11:36

Det var med rätt kort varsel det bestämdes att Per Wahlund skulle föreläsa i kursen. Därför har planeringen av informationen i Studentportalen inte kommit så långt än. Kursen är också ändrad, såtillvida att tredje blocket är "Stokastiska differentialekvationer" i stället för förutvarande "Approximation". Till en början kan en del material ligga uppe, som innehåller material från Approximation, bortse då från dessa delar. Föreläsningarna i blocket Stokastiska differentialekvationer kommer inte att hållas av Per Wahlund, utan av en annan föreläsare.

Show more (5)
Show less
 

Course description

The course is a continuation on Scientific Computing I (Beräkningsvetenskap I). Here, the focus is on management of large data sets (the Least squares method and interpolation), numerical methods for ordinary differential equations and methods that are based on random numbers (Monte Carlo methods). ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Information Technology

Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925

Current department messages
To take an exam, you must sign up for it in the Student Portal no later than 12 days before.
2017-12-06 10:23

Its not possible to take an exam without signing-up for it in the student portal no later than 12 days before the exam.

Please note! If you want to take an exam, but are unable to sign up: Please contact the IT Dept Student Office/IT-kansliet no later than 12 days before the exam date: it-kansli@it.uu.se

Best regards,

IT Dept Student Office/IT-kansliet