logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Scientific Computing I, 5.0 c

Course code:1TD393, Report code:12009, 33%, DAG, NML, week: 44 - 03 Semester: Autumn 2018

Course information

Väkommen till Beräkningsvetenskap I, HT 2018!

För att få tillgång till kursmaterialet, inlämningar, etc måste du anmäla dig till din grupp under Gruppindelningar senast den 5 november.

Alla studenter får använda Matlab gratis på sin privata dator genom universitetets licens. Du kan hitta information om hur du laddar hem Matlab här: Ladda hem och installera Matlab

 

Course description

Idag är det vanligt att datorer, simuleringar och matematiska modeller används för att undersöka olika förlopp. Man simulerar på datorskärmarna som ersättning för eller komplement till experiment och teori. Datorer och matematiska modeller används för ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Information Technology

Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925

Current department messages
To take an exam, you must sign up for it in the Student Portal no later than 12 days before.
2017-12-06 10:23

Its not possible to take an exam without signing-up for it in the student portal no later than 12 days before the exam.

Please note! If you want to take an exam, but are unable to sign up: Please contact the IT Dept Student Office/IT-kansliet no later than 12 days before the exam date: it-kansli@it.uu.se

Best regards,

IT Dept Student Office/IT-kansliet