logotyp Studentportalen
Meny
Kurssida

Den politiska kommunikationens historia i Sverige, 7.5 hp

Kurskod:5LV064, Anmälningskod:02616, 50%, DAG, NML, vecka: 04 - 13 Termin: VT 2019

Denna kurs ingår i en samläsning.

Kursregistrering

Registrering sker i Studentportalen.

Aktivera ditt studentkonto / Logga in med studentkonto

Registreringen är öppen: 2018-12-21 - 2019-01-20

Information till antagna

Du som är antagen till en kurs registrerar dig antingen här i Studentportalen eller i Ladok.

Är du NY student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig.

Olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Kom ihåg att registrera dig under den period då kurstillfället är öppet för registrering. Om du inte gör det förlorar du din plats!

EFTERANTAGNA
Om du är efterantagen får du ett meddelande på Antagning.se. Kontakta kursadministratören om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

ÅTERBUD
Om du inte vill läsa kursen ber vi dig att lämna återbud via Antagning.se eller skicka ett mail till kursadministratören nedan.

Information till reserver

Eventuella reserver kallas i turordning tidigast den 27 augusti.

Kom i håg att kontrollera dina e-post från och med det angivna datumet för reservantagning, eftersom reserver ofta bara får en till två dagar på sig att tacka ja till sin plats. Efter det kallas nya reserver och då har du tyvärr förlorat din plats!

Information till villkorligt antagna

Du som är villkorligt antagen kan inte registrera dig i Studentportalen. För att få en plats på kursen måste du visa att du uppfyller alla behörighetskrav. Kontrollera vad du saknar och kontakta därefter institutionen snarast, om du vill ha en plats på kursen. Senast vid kursstarten måste du kunna visa ett intyg på att du är behörig.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om registreringen, vänligen kontakta:
Namn: Kristin Sverredal
E-post: kristin.sverredal@littvet.uu.se
Telefon: 018-471 29 50
Adress: Thunbergsvägen 3P, 751 26 Uppsala

Information om studentkonto

För att läsa kursen måste du ha ett studentkonto. Som antagen student kan du aktivera ditt studentkonto via www.uu.se/konto.

Information om kursstart

Se schemat till vänster i menyn. (Schemat läggs ut senast 5 veckor innan kursstart.)