logotyp Studentportalen
Meny
Kurssida

Den politiska kommunikationens historia i Sverige, 7.5 hp

Kurskod:5LV064, Anmälningskod:02616, 50%, DAG, NML, vecka: 04 - 13 Termin: VT 2019

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge såväl en historisk som en teoretisk introduktion till fältet politisk kommunikation i Sverige. I kursen ges en rad exempel på hur såväl styrande som styrda har kommunicerat horisontellt och vertikalt. Särskilt fokus ligger på den politiska ... [+]
Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet.

Litteraturvetenskapliga institutionen

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Postadress:
Box 632, 751 26 UPPSALA

Tfn: +46 18 4712950

Institutionsmeddelanden
Hackaton UUB
2018-10-12 10:50

UUB har digitaliserat sin personverskatalog, en förteckning över ett stort material av tillfällesdiktning som har använts av många litteraturvetare, bl.a. Bo Bennich-Björkman och Ann Öhrberg. De digitaliserade katalogkorten har OCR-scannats för att möjliggöra fulltextsökningar i materialet, men denna teknik fungerar mindre bra för de handskrivna korten.

 

Onsdag den 17 okt organiserar UUB därför ett hackaton för att rätta och komplettera OCR-informationen. 

 

Alla intresserade är varmt välkomna! Det är ett bra tillfälle att bekanta sig med ett material och samtidigt bidra till att förbättra en forskningsresurs. 

 

Länk till anmälan och mer info finns här: https://libcal.ub.uu.se/event/3348575 

---

Karl Berglund, FD
Forskare // bibliotekarie, digitala metoder
Litteraturvetenskapliga institutionen // Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitet

E-mail: karl.berglund@ub.uu.se

Ansök om att bli mentor!
2018-08-16 09:41

Ansök om att bli mentor!

 

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete.

Mentorsstöd finns för studenter med funktionsnedsättning. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor  

Information till nya studenter med funktionsnedsättning
2018-06-28 07:41

Litteraturvetenskapliga institutionen vill aktivt stödja de studenter med funktionsnedsättning som har särskilda behov under sin kursläsning. För att vi ska kunna göra detta på bästa sätt vill vi att du som ska börja läsa på institutionen hör av dig till oss, gärna före kursstarten. 

Kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala
018-471 20 20. E-post: samordnare@uadm.uu.se Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få från Universitetet: [Stöd till studenter med funktionsnedsättning|http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/]

Tyska i praktiken
2017-10-20 13:21
Praktik i Tyskland
2017-10-20 13:20
Workshop: Referera rätt och undvik plagiering, APA
2017-10-04 11:15
  • Datum: 2017-10-18 kl 09:15 11:00
  • Plats: Karin Boye-biblioteket, Sökverkstan
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Johanna Rayner
  • Utbildning

I denna workshop får du lära dig att använda referensstilen APA. Du får lära dig hur du undviker plagiering och öva på hur du skriver referenslistor och källhänvisningar till olika typer av källor.

Den sista halvtimmen av workshopen är valfri och det finns tillfälle att ställa frågor utifrån ditt eget material om du skriver PM eller uppsats.

Ur innehållet:
Hur undviker jag plagiering?
Huvudprinciper för referensstilen APA
Övningar på olika typer av material

Workshopen är kostnadsfri och vänder sig till studenter inom alla ämnen och på alla nivåer inom Uppsala universitet.

http://ub.uu.se/om-biblioteket/kurser-och-evenemang/kalendarium-detaljvy/?eventId=27494

Uppsamlingsventilering Retorik C
2017-08-17 12:50

Uppsamlingsventilering för C-uppsatser hålls måndagen den 11 september. Studenter som vill lägga fram en uppsats bör sända denna till C-kursansvarig Mika Hietanen senast onsdagen den 30 augusti. Information om schema och opponenter sänds ut en vecka före ventileringen.

Likavillkorskommittén
2017-05-03 08:25

Vid litteraturvetenskapliga institutionen finns en Likavillkorskommitté (LVK) med särskilt ansvar för att följa likavillkorsarbetet inom institutionen och att samla information och underlag för detta. LVK:s uppgift är också att bistå studerande och lärare, i synnerhet när frågor om diskriminering eller sexuella trakasserier aktualiseras.

Läs mer på hemsidan: http://www.littvet.uu.se/om-oss/lika-villkor/

Vårens KarriärTisdagar
2017-01-20 13:14

Hej UU student,

Nu startar vi upp vårens KarriärTisdagar – glöm inte att anmäla dig. I UU CareerGate hittar du alla våra workshops och seminarier.

24/1 Get that internship på Blåsenhus (kl13-15). Förbereder dig inför sökandet av praktik. Anmälan gör du här.

31/1 Volontärmässa på Ekonomikum (kl 12-13). Välkommen att träffa ideella föreningar i Uppsala. Ingen föranmälan.

7/2 Attraktivt CV och brev – hur? på Pharmen, Farmaceutiska studentkåren (kl 17-19). Vårt uppskattade CV seminarium anmäler du dig till här.

8/2 Virtual Career Fair möt arbetsgivare på Graduatelands online rekryteringsmässa. Mer info hittar du här.

14/2 Get your dream job with Linked-in  på Blåsenhus (kl 15-17). Denna vecka stannar Linked-in till i Uppsala på sin universitetstour och lär hur vi kan optimera våra Linked-in profiler. Anmälan gör du här.

14/2 startar Se din potential på Blåsenhus(kl 8.15-10). Under tre kreativa karriärworkshops lägger du grunden för att erövra drömjobbet. Anmälan gör du här.

28/2 Volontärmässa på Engelska parken (kl 12-13). Välkommen att träffa ideella föreningar i Uppsala. Ingen föranmälan.

 

 UU CareerGate hittar du en lista över vårens övriga KarriärTisdagar. Missa inte heller de karriärmässor som arrangeras av våra studentföreningar i vår, bland annat Kontaktdagarna, Personalvetardagen och Pedagogdagen.

Visste du att UU CareerGate erbjuder mycket mer än våra karriärevenemang? Registrera dig idag!

 

Vi ses på tisdagar!

Vänliga hälsningar // UU Karriär

Courses offered by the Language Workshop
2017-01-18 11:33
Ansök om att bli mentor!
2016-12-07 12:54

Ansök om att bli mentor!

 

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete!

Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykiska ohälsa. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor

 

Examensceremoni för lärarstudenter
2016-09-26 10:22
Hej,

Vi vill be om er hjälp att sprida information om att det den 8 januari kommer att anordnas en examensceremoni för de lärarstudenter som avslutar sin utbildning till våren. Deltagande kräver föranmälan. I Studentportalen kommer information om examensceremonin och när anmälan öppnar att publiceras senare i dag. Informationen ligger på programnivå. Den är som följer:
Examensceremoni
Söndagen den 8 januari 2017 anordnas en examensceremoni för dig som avslutar din lärarutbildning till våren. Ceremonin äger rum på Uppsala Konsert och Kongress. För att delta krävs en föranmälan. Anmälan sker via länken nedan och är öppen från 1 oktober kl 08:00 till och med den 31 oktober.
Länk till anmälan öppnar 1 oktober
Vänligen, Sektion LÄRA:s Examensutskott
Nivåerna i Studentportalen försvårar ibland att nå fram till alla studenter som viss information kan tänkas beröra. För att säkerställa att informationen når alla studenter som läser sin sista termin på ämneslärarprogrammet föreslås att ni antingen informerar berörd studentgrupp (bör vara kurs på avancerad nivå, den s.k. D-nivån men eventuellt också C-nivå) muntligen vid lämpligt tillfälle eller lägger ut informationen på kurs- eller institutionsnivå. Om det senare, föreslås att informationen för att ligga kvar, läggs i funktionen innehållssida:

Examensceremoni för lärarstudenter
Söndagen den 8 januari 2017 anordnas en examensceremoni för dig som avslutar din lärarutbildning till våren. Ceremonin äger rum på Uppsala Konsert och Kongress. För att delta krävs en föranmälan. Anmälan är öppen från den 1 oktober kl 08:00 till och med den 31 oktober. Länk till anmälan hittar du på ämneslärarprogrammets sida i Studentportalen under Övrigt.
Har ni frågor om ovanstående går det bra att kontakta mig.

Hälsningar
Anette Bäckström
_________________________________
UPPSALA UNIVERSITET
Fakultetshandläggare / Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Telefon: 018-471 1897
World Literatures: öppna föreläsningar 1516 september
2016-09-06 11:48
Den 1516 september anordnas i Uppsala ett tvådagarsmöte för deltagare i det RJ-finansierade forskningsprogrammet World Literatures. Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Under mötet hålls två öppna föreläsningar som vi härmed vill bjuda in till (se nedan).

Mer information om forskningsprogrammet finns på vår hemsida: http://worldlit.se

15 september
14.15-15.45: Guest Lecture (Ihre-salen): Jeanne-Marie Jackson(English, Johns Hopkins), "Comparative Literature Outside the Global Frame: Theorizing Contiguity in Southern Africa.

16 september
14.15-15.45: Guest lecture (Ihre-salen): Elisabeth Herrmann (German, Stockholm University), World Literatures Trajectories: From an Idea to a Literary Turn.
UU CareerGate
2016-02-03 11:31
Hej,
Nu finns vårens KarriärTisdagar tillgängliga på UU CareerGate. Missa inte Dags att söka sommarjobb?, Fråga en doktorand! Get that internship! Smarter job seeking och Starta eget.
Välkommen!
// UU Karriär www.uu.se/karriar
Visa flera (13)
Visa färre