logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Financial Calculation, 7.5 c

Course code:2FE945, Report code:71012, 100%, DAG, NML, week: 08 - 11 Semester: Spring 2019

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2019-01-28 - 2019-02-17

Information for admitted students

För att få börja studierna måste du registrera dig senast 17 februari månad 2019.

Som antagen student registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida. Är du NY student måste du först aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Är du student sedan tidigare så loggar du in med dina användaruppgifter.

Observera att olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Kom ihåg att registrera dig i tid under registreringsperipoden för att inte riskera att förlora din plats! Om problem uppstår vid registrering så kontakta oss på studieadministrationen via studentservicecampusgotland@uadm.uu.se innan registreringsperiodens slut.

Om du är efterantagen får du ett meddelande på antagning.se kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen och vill ha möjlighet att söka den igen så kan du själv lägga in ditt tidiga avbrott i Mitt Ladok. Detta måste ske senast inom de tre första veckorna räknat från måndagen kursstartsveckan.

Information for reserves

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via mejl (svarstid maximum två dagar).

Information for students admitted with conditions

Antagen med villkor (VI) blir du om du inte uppfyller kursens specifika behörighetskrav. För att bli registrerad på kursen så måste du uppfylla kraven.

För registrering gäller:
1) Tacka ja till att bli registrerad genom e-post till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se senast 17 februari. Uppge namn, personnummer samt kurs.
2) Visa att du uppfyller behörigheten genom ett mail till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se senast 18 februari.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Josefina Ahlvin Studentservice, Campus Gotland
Email: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Address: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen!

Kursen startar 18 februari 2019.
Se schema för mer information om dag och tid för kursstart.

Course start: 2019-02-18

Course information

Hej och välkomna till kursen Ekonomisk kalkylering.

Kursen startar måndagen 18/2 kl 09:00-12:00 i sal E22

Kursansvarig
Adri de Ridder


genom
Maria Petersén Enström
Studentservice studentservicecampusgotland@uadm.uu.se