logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Degree Project Feasibility Study in Industrial Engineering and Management, 5.0 c

Course code:1TG276, Report code:64642, 33%, DAG, NML, week: 03 - 11 Semester: Spring 2018

Course information

hejsan - välkommen till vårterminen och förstudier till examensarbetet!! CAMPUS!!

klassrummet som gäller vid öppnande är här:
https://courses.hgo.se/course/view.php?id=3829&element=1

Innan dess läggs kontinuerlig info i programklassrummet , där jag godkänner de organisationer ni har valt. VÄLKOMNA!!!!

Kursansvarig Mia Ljungblom
Lärare vetenskapsteori Anette Oxenswärdh

SCHEMA

15/1 kl.10-12 Kursintro och upprop till kurs MIA

17/1 kl.13-16 Vetenskapsteori Anette

23/1 kl.13-16 Vetenskapsteori Anette

 senast V5 Ska projektplan vara godkänd av ämnesgranskare och handledare (efter vecka 5´s utgång bereds ett nytt tillfälle under vecka 15 för de som inte är klara)

 

5/2 Skriftligt prov vetenskapsteori/metod

8/3 Inlämning av förstudierapport + skicka till opponent
(indelning senare)

14/3 kl.8-17 Redovisning av rapport + opponering OBLIGATORISK

18/3 Slutinlämning förstudierapport