logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Degree Project Feasibility Study in Industrial Engineering and Management, 5.0 c

Course code:1TG276, Report code:64642, 33%, DAG, NML, week: 03 - 11 Semester: Spring 2018

Course information

hejsan - välkommen till vårterminen och förstudier till examensarbetet!! CAMPUS!!

klassrummet som gäller vid öppnande är här:
https://courses.hgo.se/course/view.php?id=3829&element=1

Innan dess läggs kontinuerlig info i programklassrummet , där jag godkänner de organisationer ni har valt. VÄLKOMNA!!!!

Kursansvarig Mia Ljungblom
Lärare vetenskapsteori Anette Oxenswärdh

SCHEMA

15/1 kl.10-12 Kursintro och upprop till kurs MIA

17/1 kl.13-16 Vetenskapsteori Anette

23/1 kl.13-16 Vetenskapsteori Anette

 senast V5 Ska projektplan vara godkänd av ämnesgranskare och handledare (efter vecka 5´s utgång bereds ett nytt tillfälle under vecka 15 för de som inte är klara)

 

5/2 Skriftligt prov vetenskapsteori/metod

8/3 Inlämning av förstudierapport + skicka till opponent
(indelning senare)

14/3 kl.8-17 Redovisning av rapport + opponering OBLIGATORISK

18/3 Slutinlämning förstudierapport 

This page displays some information about the course/programme.

Department of Engineering Sciences

Contact

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Mailing address:
Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: +46 18 4713270

Current department messages
Obligatory application to written exams
2017-12-01 16:30

Admission to a written exam requires a prior application via the Student Portal! Note that it is not possible to do this on the day of the exam! Application for admission to written exams is open 30 days before and closes 12 days before the date of the exam. If you are planning to redo an exam with the aim of improving your mark(provided your are enrolled onto an engineering program), that is, on such you have already passed, it is not possible to make an application through the Student Portal. Contact the Study Administration directly in such a case: kursadm@teknik.uu.se

Greetings from the Department of Engineering Sciences.