logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Basic Course on Administrative Law, 15.0 c

Course code:2HR112, Report code:21511, 100%, DAG, NML, week: 44 - 02 Semester: Autumn 2017

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: studievagledning@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till kursen Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp!

Kursperioden börjar 30 oktober 2017.
Se schema för mer information om dag och tid för kursstart.

Välkommen till oss på
Företagsekonomiska institutionen

Collaboration information

Välkommen att börja på vår kurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp.

Här kommer lite allmän information inför kursstart den 30 oktober. Vi använder Pingpong som lärplattform och en länk till denna sida kommer att kunna nås av registrerade studenter via Studentportalen på måndagmorgonen den 30 oktober. I Pingpong kommer all löpande information, eventuella läsanvisningar och kursmaterial finnas.

Information om kursen och hur den i huvudsak är upplagd finner du i den aktuella kursplanen för ordinarie Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp. Den aktuella litteraturen finns angiven i litteraturlistan.

Ett förtydligande angående kurslitteraturen:

Lagboken: Vi rekommenderar inget annat än att ni har lagbok från innevarande år, d v s 2017. Dock kan 2016 års upplaga gå bra men studenten ansvarar själv för att ha aktuell lagtext i den mån denna har ändrats mellan upplagorna, vilken variant av lagbok (blå, grön etc) ni väljer har ingen betydelse.

Course description

Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning.
...
[+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]