logotyp Student Portal

Empirical Modelling, 10.0 c

Course code:1RT890, Report code:11810, 67%, DAG, NML
week: 35 - 43 Semester: Autumn 2017 (2017-08-28 - 2017-10-29)
The course bulletin board
Doktorandtjänst avfall, vattenrening och biogas
2018-05-09 08:25

Hej!

Vi söker en ny doktorand inom området avfall, vattenrening och biogas ( utvinning av energi och näringsämnen från kommunala avfallsströmmar som t ex avloppsvatten och hushållsavfall), http://www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb-1.103104. Sprid gärna till personer ni tror kan vara intresserade.

 

Hälsningar

Eva

 

 

Eva Thorin, professor i energiteknik

Mälardalens högskola

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Future Energy Center

Tel:021-101564

Två doktorander i maskininlärning
2018-02-20 08:23

Upp till två doktorandtjänster vid avdelningen för systemteknik

Sortera på publicering: 2018-02-08

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

 

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Avdelningen för systemteknik bedriver verksamhet inom maskininlärning, reglerteknik, signalbehandling, och systemidentifiering. Forskningsämnet är statistisk maskininlärning och/eller probabilistisk modellering av dynamiska system och handlar om att utveckla och analysera modeller och/eller beräkningsintensiva inlärningsmetoder.
Den exakta inriktningen på doktorandarbetet bestäms i samråd mellan doktorand och handledare. Information om vår forskning finns i följande populärvetenskapliga reportage http://www.teknat.uu.se  och även på gruppens hemsida: http://www.it.uu.seEn doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %). 

Kvalifikationskrav: En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift. Erfarenhet inom maskininlärning eller statistiska beräkningsmetoder är meriterande. 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, sina forskningsintressen, anledningen till varför du söker denna tjänst, samt tidigare erfarenheter (max 2 sidor). Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en kopia av examensarbete (eller en sammanfattning om examensarbetet inte är avslutat), relevanta publikationer och övriga dokument (t ex förteckning över referenspersoner). Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning. Observera att ansökan endast kan tas emot via webbgränssnittet enligt länk nedan (och inte via e-post).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast, tidsbegränsad anställning t.o.m. max 5 år.

Anställningens omfattning: 100 %

För upplysningar om anställningen kontakta
Prof. Thomas Schön (thomas.schon@it.uu.se) och Dr Fredrik Lindsten (fredrik.lindsten@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2018, UFV-PA 2018/507.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.