logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Theory and Method - Business Studies, 10.0 c

Course code:2FE028, Report code:21086, 33%, DAG, NML, week: 35 - 02 Semester: Autumn 2017

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Information for students admitted with conditions

If you are admitted with condition you need to register in two steps:
1) Registration is made through e-mail to nils.lundin@fek.uu.se no later than August 21.
2) You also need to prove that you fulfill the conditions for the course, wish you show by sending in a transcript of studies. This needs to be sent to studievagledning@fek.uu.se no later than August 28 at 08:00 o’clock.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: nils.lundin@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Welcome to the course Theory and Method 10 hp!

The course period starts the 28th of August 2017. For more information about the time and place for the start of the course, please see the schedule here in the Student Portal.

Welcome to the Department of Business Studies!

Course start: 2017-08-28

Collaboration information

Hej och välkomna till den Uppsatsförberedande fördjupningskursen!

Kursen består av två parallella spår.

Å ena sidan de gemensamma föreläsningarna och seminarierna, för vilka Nikolas Glover (nikolas.glover@ekhist.uu.se) ansvarar för koordineringen. Han svarar för övergripande frågor om kursen, gruppindelning och schema. Om ni har frågor om innnehållet eller frånvaro vid specifika seminarer och föreläsningar, kontakta respektive lärare.

Det andra spåret utgörs av de ämnesspecifika handledningstillfällena. För denna del ansvarar lärare på respektive institution:

Företagsekonomi: Anna Bengtson / Susanne Åberg

Kulturgeografi: Cecilia Bygdell

Filosofi: Sebastian Lutz

Idé- och lärdsomhistoria: Sven Widmalm

Ekonomisk historia: Lars Fälting

Närvaro är obligatoriskt vid alla gemensamma seminarier och vid alla handledningstillfällen.

 

The course bulletin board
Introduktion - företagsekonomisk inriktning
2017-09-04 14:14

Torsdagen den 7 september kl. 10:15-12 träffas alla som ska läsa uppsatsförberedande kurs med företagsekonomisk inriktning i sal K320 på Ekonomikum. Inför detta tillfälle (handledningstillfälle 1 i schemat) vill vi att ni ska fundera igenom två saker: 1) Vem ni vill arbeta ihop med under kursens gång (vi ser helst att ni skriver uppsats två och två, så därför är det bra om ni redan nu börjar arbeta ihop), och 2) vilket företagsekonomiskt fenomen ni är intresserade att studera/lära er mer om.

Om ni har några frågor går det bra att ni hör av er till någon av kurslärarna:

Anna Bengtson: anna.bengtson@fek.uu.se

Susanne Åberg: susanne.aberg@fek.uu.se

 

This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]