logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Business Studies, Basic Course A/B, 5.0 c

Course code:2FE025, Report code:21087, 33%, DAG, NML, week: 35 - 43 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Information for students admitted with conditions

If you are admitted with condition you need to register in two steps:
1) Registration is made through e-mail to golondrian.janke@fek.uu.se no later than August 21.
2) You also need to prove that you fulfill the conditions for the course, wish you show by sending in a transcript of studies. This needs to be sent to golondrian.janke@fek.uu.se no later than August 28 at 08:00 o’clock.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: golondrian.janke@fek.uu.se
Telephone: 018-471 13 56
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till kursen Företagsekonomi, baskurs A/B 5 hp!

Kursperioden börjar 28 augusti 2017. För mer exakt information om tid och plats för kursstarten var vänlig se schemat i Studentportalen.

Företagsekonomiska institutionen

Course information

The course bulletin board
Omregistrering
2017-08-04 13:58

Omregistrering HT17

Om det är någon som har läst men inte avklarat denna kurs, och önskar omregistrera sig på denna i mån av plats på HT17, så kan du göra följande.

Skicka en e-post till info@fek.uu.se under perioden 170801-170821 och ange ditt namn, personnummer och vilken kurs du vill bli omregistrerad på.

Dimensioneringsansvarig studierektor kommer då att fatta beslut om hur många omregistrerade studenter vi kan ta in, i mån av plats, innan terminsstart. Du får sedan svar så fort beslutet är fattat, från info@fek.uu.se.

Med vänliga hälsningar

Kursadministrationen
Info till studenter från tidigare terminer. Nytt kursupplägg HT16 - Övergångsbestämmelser
2016-09-15 16:18
Kursen Företagsekonomi (2FE025) förändras från och med höstterminen 2016. Detta innebär identiska lärandemål men ny lärobok, ny kursstruktur och nya lärare. Studenter antagna före höstterminen 2016 ges tre tillfällen att examineras enligt den gamla strukturen: augusti 2016, januari 2017 och augusti 2017.
Vid dessa examinationstillfällen ges möjlighet att tentera såväl den skriftliga tentamen som seminarium. Ansvarig för examinationen är Dariusz Osowski och Golondrian Janke (administration).
Studenter registrerade på kursen Företagsekonomi (2FE025) före höstterminen 2016 kan följa den nya kursstrukturen. Studenter som är godkända på seminaridelen före höstterminen 2016 tillgodoräknas då denna och behöver endast genomföra den skriftliga tentamen. Studenter godkända på skriftlig tentamen kan genomföra enbart seminariedelen (två seminarier).
Rörande tentamensanmälan till uppsamlingstentamen på 2FE025 15/8 2016
2016-06-21 15:27
Det kommer att vara möjligt att tentera båda delkurserna på kursen Företagsekonomi A/B 2FE025 15/8 2016. Delkursen Skriftlig tentamen tenteras 14:00-17:00 och delkursen Obligatoriska seminarier tenteras 18:00-20:00.

Det är en tentamensanmälan till Skriftlig tentamen och en annan tentamensanmälan till Obligatoriska seminarier. Du måste anmäla dig till den delen av kursen du behöver slutföra och avser tentera. Om du avser tentera båda delarna av kursen får du alltså göra två tentamensanmälningar för att kunna tentera av båda delkurser.

Kom ihåg att anmälan som görs via Studentportalen är obligatorisk för att få skriva respektive tentamen, och att sista anmälningsdatum är 12 dagar innan tentamen d v s 3/8 2016.

Vid båda dessa tentor kommer tillåtet hjälpmedel att vara detta: Kalkylator.

Med vänliga hälsningar

Kursadministrationen
Omregistrering HT16
2016-05-11 11:14
Hej!

Om det är någon som har läst men inte avklarat denna kurs, och önskar omregistrera sig på denna i mån av plats på HT16, så kan du göra följande.

Skicka en e-post till info@fek.uu.se under perioden 160801-160822 och ange ditt namn, personnummer och vilken kurs du vill bli omregistrerad på. Ange även om du önskar vara med på kursen under perioden v 35-43 eller under perioden 44-02.

Studierektor kommer då att fatta beslut om hur många omregistrerade studenter vi kan ta in, i mån av plats, innan terminsstart. Du får sedan svar så fort beslutet är fattat, från info@fek.uu.se.

Med vänliga hälsningar

Kursadministrationen
Show more (2)
Show less
 
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]