logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Basic Course on Commercial Law, 15.0 c

Course code:2HR114, Report code:21517, 100%, DAG, NML, week: 44 - 02 Semester: Autumn 2017

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: studievagledning@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till kursen Handelsrättslig översiktskurs 15 hp!

Kursperioden börjar 30 oktober 2017.
Se schema för mer information om dag och tid för kursstart.

Välkommen till oss på
Företagsekonomiska institutionen

Course information

Välkommen till Handelsrättslig översiktskurs!

Kursens Pingpong-sida (se länk i vänsterkolumnen) öppnar den 30/10 - där kommer ni att hitta all information om kursen. Till dess kan följande information vara nyttig:

Lagbok: Lämpliga lagböcker ges ut av olika förlag i olika färger, en blå, en röd, en ny svart eller en grön. Vilken som helst av dessa går bra att använda. Lagtext är färskvara, det sker hela tiden förändringar och vi rekommenderar att ni använder en lagbok från innevarande år (alltså 2017)! Äldre lagsamlingar än från 2016 är av praktiska skäl direkt olämpliga att använda.

Närvarokrav: De tillfällen där det är obligatorisk närvaro är introduktionen till del 2 samt redovisningstillfällena (se schema). Det betyder dock inte att ni är lediga mellan dessa tillfällen. Kursen ges på 100% och för att ni ska klara kursen krävs omfattande självstudier. Till er hjälp finns såväl föreläsningar som gruppövningar, vilka vi rekommenderar att ni går på. Under del 2 kommer ni att arbeta i smågrupper inför, och under, de muntliga redovisningarna (se schemat) samt författa två grupp-PM. Alla i gruppen måste delta aktivt i alla moment.

Bästa hälsningar,

Sanna Thorslund

Course description

Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar med handelsrättsliga problem i samband med ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]