logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Foundations of Science and Academic Skills in Business Administration, 15.0 c

Course code:2FE943, Report code:FE943, 100%, DAG, NML, week: 45 - 02 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-10-16 - 2017-11-06

Information for admitted students

Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida. Är du NY student måste du först aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Är du student sedan tidigare så loggar du in med dina användaruppgifter.

Observera att olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Kom ihåg att registrera dig i tid under registreringsperipoden, om du inte gör det kommer du med stor sannolikhet att förlora din plats! Om problem uppstår vid registrering så kontakta oss på studieadministrationen via studentservicecampusgotland@uadm.uu.se (eller använd kontaktinfo nedan) innan registreringsperiodens slut.

Om du är efterantagen får du ett meddelande på antagning.se kontakta studieadministratören om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

(Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen så kontakta oss för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka om kursen på nytt via Antagning.se).

Information for reserves

Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via mejl (svarstid maximum två dagar).

Information for students admitted with conditions

Är du antagen med villkor (VI) kan du registrera dig i Studentportalen. Du kommer dock INTE att bli definitivt registrerad förrän du har uppfyllt villkoret och uppvisat att du är behörig. Vilket villkor du har ser du på ditt antagningsbesked som finns på antagning.se. Sänd in giltigt intyg, i anslutning till kursstart, till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se eller josefina.ahlvin@uadm.uu.se

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Josefina Ahlvin
Email: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Telephone: 0498 - 10 82 35 (Josefina Ahlvin)
Address: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Kursen startar 6 november kl: 9:00 i sal B51

Course start: 2017-11-06

Course information

Välkomna till en kurs i vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter inom det företagsekonomiska ämnet, kursstart är måndagen 6 November och avslutas söndag 14 Januari. Första föreläsningen var måndag 6 november 9-12 i sal B51.

Kursinformation
Kursen utgår från ett antal integrerade teman som ska spegla de ”fyra benen” inom
företagsekonomi (Marknadsföring, Redovisning, Finansiering och Organsation), men
framförallt ge grunderna för akademiska studier. Kursens fyra teman är:
· Vetenskapsfilosofi/vetenskapsteori
· Ord som verktyg
· Siffror som verktyg
· Rapportering och informationshantering


En röd tråd i kursen är hur den akademiska uppsatsen är upplagd och strukturerad, samt
genomförandet av ett uppsatsarbete. Detta då uppsatsskrivandet dels är en integrerad del i de
flesta kurserna dels för att slutmålet är att skriva en kandidatuppsats inom sitt huvudämne.
Under kursen utgår undervisningen också från ett antal begrepp som är centrala inom ämnet
företagsekonomi och företagsekonomisk forskning. Kursen kräver en hög grad av aktivitet från studenten. Kurslitteraturen är bred och studenten förväntas ha skaffat tillgång till kurslitteraturen och läsa in denna självständigt direkt från kursstart.

Välkomna till en kurs där vi fokuserar på "hur vi gör" inom ämnet företagsekonomi,

Martin Abrahamson, huvudlärare

martin.abrahamson@fek.uu.se

Kurshemsida (Moodle) är öppen (för gäster) fram till veckan innan kursstart, där finns ev. ytterligare information innan kursstart.

Vid frågor av studieadministrativ karaktär kontakta Josefina Ahlvin, josefina.ahlvin@uadm.uu.se

Kommentarer från studenterna som läste kursen HT16:

"Starka sidor" enligt studenterna

  • Att lära sig hur en akademisk text ska se ut och får träna sig att skriva formell sakprosa och att får lära sig Harvardsystemet och vad en vetenskaplig artikel är,
  • Tydlig struktur och bra upplägga av uppgifter och en bra blandning av olika moment,
  • En väl uppdaterade kurshemsida och bra litteratur,
  • Bra feedback från lärarna och att man har lärt sig mycket för kommande studier.

"Svaga sidor" enligt studenterna

  • En del studenterna upplevde att de första veckorna var lite röriga.
  • Hade velat ha mer statistik
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]