logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Management and Business History, 7.5 c

Course code:2FE919, Report code:FE919, 100%, DAG, NML, week: 35 - 39 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-20

Information for admitted students

Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida. Är du NY student måste du först aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Är du student sedan tidigare så loggar du in med dina användaruppgifter.

Observera att olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Kom ihåg att registrera dig i tid under registreringsperipoden, om du inte gör det kommer du med stor sannolikhet att förlora din plats! Om problem uppstår vid registrering så kontakta oss på studieadministrationen via studentservicecampusgotland@uadm.uu.se (eller använd kontaktinfo nedan) innan registreringsperiodens slut.

Om du är efterantagen får du ett meddelande på antagning.se kontakta studieadministratören om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

(Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen så kontakta oss för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka om kursen på nytt via Antagning.se).

Information for reserves

Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via mejl (svarstid maximum två dagar).

Information for students admitted with conditions

Är du antagen med villkor (VI) kan du registrera dig i Studentportalen. Du kommer dock INTE att bli definitivt registrerad förrän du har uppfyllt villkoret och uppvisat att du är behörig. Vilket villkor du har ser du på ditt antagningsbesked som finns på antagning.se. Sänd in giltigt intyg, i anslutning till kursstart, till studentservicecampusgotland@uadm.uu.se eller josefina.ahlvin@uadm.uu.se

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Josefina Ahlvin
Email: studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Telephone: 0498 - 10 82 35 (Josefina Ahlvin)
Address: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Kurs- och programstart måndag 28 augusti kl 10:00 i Sal E31

Course start: 2017-08-28

Course information

Välkommen till kursen Företagsekonomi och företagandets historia 7,5 hp.

Målet med kursen är att du skall få en introduktion till ämnet företagsekonomi. Efter kursen skall du bland annat kunna redogöra för ämnets centrala frågeställningar och dess historiska förankring. Syftet är att du härigenom bättre skall kunna ta till dig och förankra kunskaper i företagsekonomi som du kommer att inhämta under dina fortsatta studier. Kursen pågår från vecka 35 och till och med vecka 39.

Kursen är den första i Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp. Program- och kursstart är 28/8, kl 10.00, sal E31 vid Campus Gotland i Visby.

På den här portalsidan hittar du information om kursplan och litteraturlista. Under kursens gång kommer vi att använda en kurshemsidan för att t.ex. ladda upp föreläsningsmaterial och inlämningar. Länken till kurshemsidan hittar du i menyn till vänster.

Har du frågor? Kontakta kursansvarig Mathias Cöster på mejl: mathias.coster@fek.uu.se

This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]