logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Management Accounting and Control, 7.5 c

Course code:2FE255, Report code:21066, 100%, DAG, NML, week: 39 - 43 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Information for students admitted with conditions

If you are admitted with condition you need to register in two steps:
1) Registration is made through e-mail to studievagledning@fek.uu.se no later than August 21.
2) You also need to prove that you fulfill the conditions for the course, wish you show by sending in a transcript of studies. This needs to be sent to studievagledning@fek.uu.se no later than August 28 at 08:00 o’clock.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: studievagledning@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till Företagsekonomi B 30 hp!

Företagsekonomi B består av tre kurser:
Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp + Marknadsföring och organisation II, 15 hp.
Kom ihåg att registrera dig på alla dessa tre kurser som du är antagen till.

Kursperioden för denna kurs Ekonomistyrning börjar 28 september 2017. För mer information om tid och plats för kursstart var vänlig och se schemat.

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen

Course start: 2017-09-28

The course bulletin board
RESULTAT OCH UTLÄMNING AV OMTENTAMEN
2017-12-05 10:55

Under RESULTAT redovisas resultaten (tentapoäng adderat med eventuella pluspoäng som du hittar i SP) som är betygsgrundande. Betygsgränser: G minst 16 poäng och VG minst 23 poäng. Lösningar finns tillgängliga under Tidigare tentor.

Det var 48 som lämnad in tentamenssvar. Ingen blankade. Av de 48 var det (beräknat på total poäng) 13% som fick VG, 52% som fick G och 35% som fick U.

Som brukligt har skrivningarna rättats mycket noggrant. Dessutom har alla gränsfall mellan betygssteg granskats ytterligare en gång innan betygen fastställts. Det är därför mycket sällsynt med misstag i betygssättningen. Du är mer än välkommen att kontakta mig om du mer i detalj vill lära dig om brister och förtjänster i något av dina svar. 

Om du trots allt råkat ut för ett uppenbart rättningsfel, t ex ett summeringsfel eller att ett svar inte har rättats, kan du begära en formell omprövning av betygsbeslutet. Du vänder dig då till studerandeexpeditionen eller till Ekonomikums informationsdisk. En begäran om omprövning ska åtföljas av en kopia på tentamen och en specifik motivering om varför betyget UPPENBARLIGEN är felaktigt. En omprövning handlar alltså INTE om "omrättning" eller "ombedömning" av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till. Därför är motiveringar som exempelvis "Mitt svar är värt mer poäng" eller "En annan student fick poäng för det" inte relevanta grunder för omprövning. Omprövningsbeslut fattas av examinator och kan enligt Högskoleförordningen inte överklagas.

TENTAUTLÄMNING sker fr.o.m. torsdag den 7 december vid Ekonomikums informationsdisk. Där och då kan du även få reda på din kod om du har glömt den.

Återigen, hör gärna av dig till mig om du mer ingående vill lära dig om brister och förtjänster i dina svar. 

Välkommen!    
Lars Frimanson    
Examinator
RESULTAT OCH UTLÄMNING AV TENTAMEN
2017-11-03 16:43

Under RESULTAT redovisas total poäng (tentapoäng adderat med eventuella pluspoäng som du hittar i SP) som är betygsgrundande. Betygsgränser: G minst 16 poäng och VG minst 23 poäng. Lösningar finns tillgängliga under Tidigare tentor. Kommenterar på den empirisk analysen kommer inom kort på SP.

Det var 2 som blankade och 153 som lämnade in tentamenssvar. Av de 153 var det (beräknat på total poäng) 13% som fick VG, 56% som fick G och 31% som fick U.

Som brukligt har skrivningarna rättats mycket noggrant. Dessutom har alla gränsfall mellan betygssteg granskats ytterligare en gång innan betygen fastställts. Det är därför mycket sällsynt med misstag i betygssättningen. Du är mer än välkommen att kontakta mig om du mer i detalj vill lära dig om brister och förtjänster i något av dina svar. 

Om du trots allt råkat ut för ett uppenbart rättningsfel, t ex ett summeringsfel eller att ett svar inte har rättats, kan du begära en formell omprövning av betygsbeslutet. Du vänder dig då till studerandeexpeditionen eller till Ekonomikums informationsdisk. En begäran om omprövning ska åtföljas av en kopia på tentamen och en specifik motivering om varför betyget UPPENBARLIGEN är felaktigt. En omprövning handlar alltså INTE om "omrättning" eller "ombedömning" av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till. Därför är motiveringar som exempelvis "Mitt svar är värt mer poäng" eller "En annan student fick poäng för det" inte relevanta grunder för omprövning. Omprövningsbeslut fattas av examinator och kan enligt Högskoleförordningen inte överklagas.

TENTAUTLÄMNING sker fr.o.m. tisdag den 7 november vid Ekonomikums informationsdisk. Där och då kan du även få reda på din kod om du har glömt den.

Återigen, hör gärna av dig till mig om du mer ingående vill lära dig om brister och förtjänster i dina svar. Jag har semester 13-17/11 och är tillbaka måndag den 20/11.

Välkommen!  
Lars Frimanson  
Examinator
VÄLKOMMEN TILL KURSEN EKONOMISTYRNING
2017-06-13 16:11
Ekonomistyrning är en fundamental del i all organiserad verksamhet. På kursen kommer vi att behandla vad ekonomistyrning är, vad den påverkas av och vilka effekter den kan ha på individer och organisationer. Undervisningen på kursen är utformad för att utveckla den kvalitativa analysförmågan. 


Torsdag den 28 september kör vi igång med kursintroduktion. Gruppschema och studiehandledning hittar du under DETTA BEHÖVER..... 

Det finns inga moment på kursen som kräver obligatorisk närvaro. Kursen examineras med en tenta. Dessutom kan man få pluspoäng om man genomför gruppuppgifter som dock kräver närvaro. Gruppindelning inför de frivilliga gruppuppgifterna sker vid kursstart. Mer om detta vid kursintroduktionen. 

VÄL MÖTT! 
Lars Frimanson 
Huvudlärare

Show more (1)
Show less
 
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]