logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Company and Insolvency Law, 15.0 c

Course code:2HR124, Report code:21503, 100%, DAG, NML, week: 35 - 43 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Information for students admitted with conditions

If you are admitted with condition you need to register in two steps:
1) Registration is made through e-mail to studievagledning@fek.uu.se no later than August 21.
2) You also need to prove that you fulfill the conditions for the course, wish you show by sending in a transcript of studies. This needs to be sent to studievagledning@fek.uu.se no later than August 28 at 08:00 o’clock.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: studievagledning@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till kursen Bolags- och obeståndsrätt 15 hp!

Kursstart är tisdag 29 augusti kl 8:15 i hörsal 2 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Observera! Du som är antagen till Bolags- och obeståndsrätt 15 hp + fortsättningskurs 15 hp måste registrera dig på BÅDA kurserna.

Välkommen till oss på
Företagsekonomiska institutionen

Course start: 2017-08-29

Course information

På kursen ges ett antal praktiska tillämpningsövningar (PTÖ) som underlättar förståelsen för kursen.
På tentamen kommer två ptöfrågeställningar att finnas med. Poängantalet för dessa frågor kan variera. Svarsanvisningar för dessa frågeställningar ges antingen muntligt eller skriftligt i samband med ptö och meddelas inte på annat sätt. I schemat står ptö angivet som seminarium.

I slutet av kursen ges ett obestånds- och konkursspel, ett s k case, där deltagarna träffas 4 ggr och tilldelas roller som ska spelas i enlighet med givna förutsättningar. Detta case är frivilligt att delta i men erfarenhetsmässigt så ger den en god kvittens att man inhämtat kursfordran i denna del av kursen samt en praktiskt förståelser av det teoretiska regelverket. För de deltagare som närvarar och är aktiva vid alla fyra tillfällena ges 2 bonuspoäng till tentamensresultatet. Kravet är alltså närvaro alla fyra gångerna vilket innebär att närvaro t ex tre ggr inte ger några bonuspoäng, oberoende av skäl till utevaro.
Det finns möjlighet att skriva in sig i grupper. Dessa gäller både ptö och case. Indelning är två huvudgrupper, A och B, som träffas vid olika tidpunkter och dagar och undergrupper till dessa som man kan skriva in sig i. För närvarande är det max 3 deltagare i varje grupp. I den mån man inte har några speciella man vill arbeta med så kan man skriva in sig i tom grup eller väntar så kommer jag att dela in intresserade när vi träffas.


 

Course description

I det första området behandlas grundläggande associationsrättsliga principer med genomgång av regler om aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag. Frågor om aktiebolags bildande och styrning samt hithörande frågor om kapitalanskaffning, kapitalbrist och ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]