logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Marketing and Organising - Group and Individual, 15.0 c

Course code:2FE211, Report code:21019, 50%, BLA, DST, week: 35 - 02 Semester: Autumn 2017

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2017-08-07 - 2017-08-21

Information for admitted students

To begin your studies you have to register to the course by the 21st of August 2017 at the latest.

Information for reserves

The department calls reserves through e-mail.
Information about the possible calling of reserves, if any, will be published on Wednesday the 23rd of August, after 12:00 at fek.uu.se.

Information for students admitted with conditions

If you are admitted with condition you need to register in two steps:
1) Registration is made through e-mail to studievagledning@fek.uu.se no later than August 21.
2) You also need to prove that you fulfill the conditions for the course, wish you show by sending in a transcript of studies. This needs to be sent to studievagledning@fek.uu.se no later than August 28 at 08:00 o’clock.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Företagsekonomiska Inst, Studievägledningen
Email: studievagledning@fek.uu.se
Telephone: 018-471 8110
Address: Box 513, 751 20 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till distanskursen Marknadsföring och organisering - grupp och individ, 15 hp!

Kursstart är måndag 28 augusti 2017.
Kursen kommer att ges i plattformen Ping Pong. Mer information om kursen kommer att finnas på kurssidan i PingPong som kommer vara tillgänligt från och med 25 aug. Preliminärt schema över kursens upplägg finns inom kort i Studentportalen. Obs! att ändringar kan ske i slutliga schemat.

Välkommen till oss på Företagsekonomiska institutionen

Course start: 2017-08-28

Course information

Hej alla kursdeltagare Ht-17 - uppdaterad information onsdag den 30 aug.

Hej igen
 
Ang Shiffman et als. Konsumentbeteende-bok har vi väntat en tid på besked.  Vi har precis nyss fått information om att den nya upplagan av bokens globala edition - kommer att finnas på plats f om måndag kommande vecka på Studentbokhandeln i Uppsala. Kan köpas fysiskt i butik eller beställas via Studentbokhandelns hemsida.
Boken levereras ut från förlaget Pearson under denna vecka och bör därmed gå att få tag på även via övriga boklådor och internetbaserade försäljningsställen.
Kursens första uppgiftsinlämning är dock redan i mitten av september.. så försäkra dig om en kort leverenstid innan du beställer från ett visst företag..
 
Den tidigare upplaga 11 kommer vi att alternativt rekommendera er att använda, i och med att den nya upplagan anlänt så sent denna höstterminsstart.
Rättelse::
Vi har fått veta att det endast handlar om en nytryckning av upplaga 11 vilken inkommit till bokhandeln denna vecka f om 29 augusti. Upplaga 11 är således korrekt och kan antingen köpas begagnad - den förra tryckningen av upplagan - eller den helt färska tryckningen!
 
Se även Kursadministratör johans meddelande om inloggning till Pingpong för att komma åt all kursinformation.
Det som fungerar i alla lägen och som dessutom är enklast, är att gå via direktadressen: https://pingpong.uu.se
 

Lycka till med kursstarten!
Mvh Ann-Kristin Lindberg
---------------------------------------------------------------------------------

Tyvärr har vi nåtts av information mycket sent angående en av kursens böcker. Enligt uppgift är boken Consumer Behaviour av Schiffman et al. under omtryck. Vi är utlovade besked senast under dagen idag fredag den 18e om tidpunkt för när den kommer ut till försäljning samt hur tillgången av alternativet, den europeiska upplagan av samma bok, ser ut.

Tilägg: måndag 21 aug. - Vi väntar ännu på information från förlaget Pearsons representant i Sverige!!

Jag återkommer så fort jag fått besked.
Vänligen Ann-Kristin Lindberg
The course bulletin board
Kurstarten - om kurslitteraturen mm
2017-08-18 11:02

Fråga har inkommit om litteraturen för Consumer Behaviour-delen av kursen. Vi vill först klarlägga att kurserna alltid använder den senaste upplaga av angiven litteratur på våra kurser. Schiffman et al; "Consumer Behavior" finns i en global och en europeisk version. På kursen väljer vi normalt att använda oss av den globala versionen men just nu är vi i ett läge pga av problem med tillgång till den globala versionen att kanske får lov att rekommendera den andra versionen. Uppdaterad info kommer inom kort

Registrerade studenter ska kunna logga in via kursplattformen Pingpong till höstens kurs senast f om 25 augusti. Fungerar inte Pingponginloggningen för just dig?

Kontakta omgående kursadministratören Johan Linné . tel 471 00 00 (växel) om saken.

Välkommen till höstens kurs! Huvudlärare Ann-Kristin Lindberg

Course description

Inom kursen behandlas organisering och inköp ur främst grupp- och individperspektiv.
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
Avregistrering från påbörjad kurs / program
2017-12-04 16:59

En avregistrering måste göras senast tre veckor efter terminsstart d v s 5 februari 2018 (eller efter kursstart om du inte läser en hel nivå).
Avregistrerar du dig kan du söka kursen/programmet på nytt.
I annat fall kan du endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats.
Kontakta studievägledningen via e-post: studievagledning@fek.uu.se Uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du vill bli avregistrerad från.

New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]