logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

History C with Essay in Didactic Studies, Upper Secondary School, 30.0 c

Course code:5HA338, Report code:HA338, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2017

This course is part of a joint section.

The course bulletin board
Representanter till studeranderådsmöte 9 maj
2017-04-04 11:08
Studeranderåd 9 maj

Har du åsikter om vår utbildning i historia? Nu är det dags att välja representanter till höstens Studeranderådsmöte!

På historiska institutionen har vi ett möte per termin där vi studierektorer träffar studentrepresentanter från alla nivåer och diskuterar hur undervisningen fungerar. Det är en sorts övergripande muntlig utvärdering av den utbildning vi bedriver, på grundnivå och avancerad nivå. Dessa möten är väldigt värdefulla för oss som leder institutionen eftersom de ger oss en direkt inblick i hur ni som studenter upplever verksamheten.

Terminens möte sker tisdag 9 maj, kl. 15–17 i ENG4-2007.

Vi vill ha två (eller möjligen tre) representanter för varje nivå på grundutbildningen (Historia A, Historia B och Historia C) och två representanter från varje masterprogram (Early modern studies och Master i humaniora).

Jag vill ha era namn senast 25 april. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Vänligen,
Karin (studierektor för grundutbildningen)

This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.