logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

History C with Essay in Didactic Studies, Upper Secondary School, 30.0 c

Course code:5HA338, Report code:HA338, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2017

This course is part of a joint section.

The course bulletin board
Representanter till studeranderådsmöte 9 maj
2017-04-04 11:08
Studeranderåd 9 maj

Har du åsikter om vår utbildning i historia? Nu är det dags att välja representanter till höstens Studeranderådsmöte!

På historiska institutionen har vi ett möte per termin där vi studierektorer träffar studentrepresentanter från alla nivåer och diskuterar hur undervisningen fungerar. Det är en sorts övergripande muntlig utvärdering av den utbildning vi bedriver, på grundnivå och avancerad nivå. Dessa möten är väldigt värdefulla för oss som leder institutionen eftersom de ger oss en direkt inblick i hur ni som studenter upplever verksamheten.

Terminens möte sker tisdag 9 maj, kl. 15–17 i ENG4-2007.

Vi vill ha två (eller möjligen tre) representanter för varje nivå på grundutbildningen (Historia A, Historia B och Historia C) och två representanter från varje masterprogram (Early modern studies och Master i humaniora).

Jag vill ha era namn senast 25 april. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Vänligen,
Karin (studierektor för grundutbildningen)

This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Historisk-filosofiska fakultetens examensfirande 14 juni 2017
2017-05-12 13:12

Du  som slutför alla kurser inför en examen (antingen en filosofie kandidat, magister eller master) inom historisk-filosofiska  fakulteten  under  läsåret 2016/2017 hälsas varmt välkommen till fakultetens examensfirande. I samband med firandet får du ett diplom som en symbol för din prestation. Se bifogad fil för mer information.