logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Writing through the Centuries: Practical Course in Palaeography, 7.5 c

Course code:5HA719, Report code:01131, 50%, DAG, NML, week: 03 - 12 Semester: Spring 2017

Course information

Welcome to the Department of History!

You will be registered on the first day of the course.

Course description

Syftet med denna kurs är att du ska tillägna dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna arbeta med äldre svenskt källmaterial. En stor del av undervisningen ägnas åt övningar i att tyda olika varianter av den ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.