logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Writing through the Centuries: Practical Course in Palaeography, 7.5 c

Course code:5HA719, Report code:01131, 50%, DAG, NML, week: 03 - 12 Semester: Spring 2017

Course information

Welcome to the Department of History!

You will be registered on the first day of the course.

Course description

Syftet med denna kurs är att du ska tillägna dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna arbeta med äldre svenskt källmaterial. En stor del av undervisningen ägnas åt övningar i att tyda olika varianter av den ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528