logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

History for Teachers: Methods, Theory and Degree Project, 30.0 c

Course code:5HA331, Report code:01127, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2017

This course is part of a joint section.

Course information

Varmt välkommen till Historiska institutionen!
 

Kursstart, med information om kursen och bekräftelse av din registrering, samt den första föreläsningen om teori, sker den 16 januari 15.15-18 i Laborativa lärosalen på Blåsenhus. Det är mycket viktigt att du närvarar. Den som uteblir från informationen utan att meddela kursadministratören kan förlora sin kursplats.

C-terminen startar med momenten ”Teori” och ”Metod”. Det är mycket att läsa i början av terminen så förbered dig gärna redan före kursstart genom att börja läsa och fundera på uppsatsämne.

Om du vill ha mer information om kursen och momenten finns kursbeskrivningar på institutionens hemsida http://hist.uu.se/Student/Grundutbildning/Kursbeskrivningar/tabid/5790/language/sv-SE/Default.aspx

Där framgår vad som ska läsas i början av terminen. Det kommer nya versioner för vt 2017 men förra terminens ger dig en bra bild av hur kursen är upplagd även om det blir en del mindre ändringar. Den nya kursbeskrivningen får du vid kursstart.

Vid Uppsala universitet används en studentportal på nätet för kursmaterial, gruppindelningar, information om schemaändringar m.m. För att få tillgång till Studentportalen behöver du ett studentkonto som du skaffar via Uppsala universitets hemsida. Schemat och kurslitteraturen finns både på Studentportalen och på Historiska institutionens hemsida, http://www.hist.uu.se/.

Observera att du måste tacka ja till din plats för att ha den kvar!

Ses i januari!

Kursadministratörer
Lovisa Svantesson och Moa Sjödahl
studera@hist.uu.se

Kursansvarig för Historia C: Teori
Erik Lindberg
erik.lindberg@hist.uu.se

Studierektor
Karin Hassan Jansson
studierektor-gu@hist.uu.se 

The course bulletin board
Representanter till studeranderådsmöte 9 maj
2017-04-04 11:08
Studeranderåd 9 maj

Har du åsikter om vår utbildning i historia? Nu är det dags att välja representanter till höstens Studeranderådsmöte!

På historiska institutionen har vi ett möte per termin där vi studierektorer träffar studentrepresentanter från alla nivåer och diskuterar hur undervisningen fungerar. Det är en sorts övergripande muntlig utvärdering av den utbildning vi bedriver, på grundnivå och avancerad nivå. Dessa möten är väldigt värdefulla för oss som leder institutionen eftersom de ger oss en direkt inblick i hur ni som studenter upplever verksamheten.

Terminens möte sker tisdag 9 maj, kl. 15–17 i ENG4-2007.

Vi vill ha två (eller möjligen tre) representanter för varje nivå på grundutbildningen (Historia A, Historia B och Historia C) och två representanter från varje masterprogram (Early modern studies och Master i humaniora).

Jag vill ha era namn senast 25 april. Hör gärna av er om ni har några frågor.

Vänligen,
Karin (studierektor för grundutbildningen)

Course description

Kursens syfte är att du ska få fördjupade kunskaper i i historisk teori och metod samt inom ett självständigt valt område och visa prov på självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av källmaterial. Du ska därtill producera en självständig ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.