logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

History B, Teacher Education Programme, Lower and Upper Secondary School, 30.0 c

Course code:5HA323, Report code:01126, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2017

Course information

Varmt välkommen till Historiska institutionen!

Kursstart, med information om kursen och bekräftelse av din registrering, sker den 16 januari 9:15 i sal 16-0043 i Engelska parken. Det är mycket viktigt att du närvarar. Den som uteblir från informationen utan att meddela kursadministratören kan förlora sin kursplats. Skiss över Engelska parken, http://www.engelskaparken.uu.se/digitalAssets/70/70498_3kvartersskiss.jpg .

Det första momentet på kursen heter "Historiedidaktik och historiebruk". För att förbereda dig inför kursen bör du skaffa två böcker, dels Vanja Lozics bok ”Historieundervisningens utmaningar” och dels Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.) ”Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning”.

Till det första kurstillfället ska du ha läst kapitel 2 och 3 i Historieundervisningens utmaningar samt Per Eliassons artikel ”Historieämnet i de nya läroplanerna” i Karlsson/Zander. Läs även igenom kursplanerna för historieämnet i grundskolan (LGR11) och i gymnasieskolan (LGY11). Båda dessa dokument finns i Studentportalen eller på skolverkets hemsida. Till det andra kurstillfället ska du ha läst hela Lozics bok samt Mikael Bergs bok ”Historielärares historier” som finns tillgänglig på nätet.

Om du vill ha mer information om momentet finns kursbeskrivningen på institutionens hemsida http://hist.uu.se/Student/Grundutbildning/Kursbeskrivningar/tabid/5790/language/sv-SE/Default.aspx

Vid Uppsala universitet används en studentportal på nätet för kursmaterial, gruppindelningar, information om schemaändringar m.m. För att få tillgång till Studentportalen behöver du ett studentkonto som du skaffar via Uppsala universitets hemsida. Schemat och kurslitteraturen finns både på Studentportalen och på Historiska institutionens hemsida, http://www.hist.uu.se/.

Observera att du måste tacka ja till din plats för att ha den kvar!

Ses i januari!

Kursadministratörer

Lovisa Svantesson och Moa Sjödahl

studera@hist.uu.se

 

Momentansvarig för Historiedidaktik och historiebruk

György Nováky

gyorgy.novaky@hist.uu.se

 

Kursansvarig och studierektor

Karin Hassan Jansson

studierektor-gu@hist.uu.se

Course description

Kursen har två fördjupningsmoment och en uppsatsdel. Den första fördjupningen heter Historiedidaktik och historiebruk och den andra Tidigmodern kulturhistoria. Den tredje delen tar upp historisk teori och metod. Probleminriktade övningar utvecklar det historiska tänkandet ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.