logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

School Placement 2: History, Lower Secondary School, 7.5 c

Course code:5HA326, Report code:01138, 50%, DAG, NML, week: 03 - 12 Semester: Spring 2017

This course is part of a joint section.

Course information

Varmt välkommen till Historiska institutionen! 

Kursen startar den 16 januari 13.15 i Eng 1-1060. Då bekräftas också din registrering så det är mycket viktigt att du närvarar. Skiss över Engelska parken, http://www.engelskaparken.uu.se/digitalAssets/70/70498_3kvartersskiss.jpg .

Viktigt: om begäran av VFU-placering, se längre ned!

Om du vill ha mer information om momentet finns kursbeskrivningen på institutionens hemsida http://hist.uu.se/Student/Grundutbildning/Kursbeskrivningar/tabid/5790/language/sv-SE/Default.aspx
Det kommer en ny version av kursbeskrivning för vt 2017 men förra terminens ger dig en bra bild av hur kursen är upplagd även om det blir en del ändringar. Den nya kursbeskrivningen får du vid kursstart.
Observera att du själv måste söka skolplacering enligt informationen nedan. 

Vid Uppsala universitet används en studentportal på nätet för kursmaterial, gruppindelningar, information om schemaändringar m.m. För att få tillgång till Studentportalen behöver du ett studentkonto som du skaffar via Uppsala universitets hemsida. 

Schemat och kurslitteraturen finns både på Studentportalen och på Historiska institutionens hemsida, http://www.hist.uu.se/.
Instruktioner från lärarutbildningen om hur du begär skolplacering finns nedan. 

Observera att du måste tacka ja till din plats för att ha den kvar!

Ses i januari!

Kursadministratörer 
Lovisa Svantesson och Moa Sjödahl
studera@hist.uu.se 

Momentansvarig för VFU
Björn Furuhagen 
bjorn.furuhagen@hist.uu.se 

Kursansvarig och studierektor 
Karin Hassan Jansson 
studierektor-gu@hist.uu.se 

 

Begäran av skolplacering
för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Vt 2017


 Inför VFU vt17 så ska du efter andra antagningen, från 28 december begära VFU så att kommunens VFU-samordnare får tid på sig att hitta en så bra plats som möjligt åt dig. Detta gäller även dig som är antagen med villkor. Har du inte begärt VFU senast onsdagen den 11 januari så kan du inte garanteras plats. Detta oavsett om din VFU ligger tidigt eller sent på terminen.

 Logga in på Studentportalen. Via Mina studier hittar du den eller de kurser som du antagits till, klicka på kursen som heter VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, ..eller kursen som innehåller VFU, därefter till vänster på länken VFU-begäran/placering, denna länk kan ligga under rubriken Praktiktillfälle. Här ser du vilket VFU-område du är kopplad till samt vem som är din kommunala VFU-samordnare.

 Lägg in/välj de uppgifter som efterfrågas på sidan. Välj din planerade examensnivå. Observera textrutan där du kan lämna information som underlättar för den kommunala VFU-samordnaren att göra en så bra placering som möjligt. Om du har egna barn på skola eller förskola så bör du ange på vilken förskola/skola så att du inte får placering på samma skola. Placeringen görs alltid, om möjligt på den nivå som kursen riktar sig mot. OBS att du endast kan begära VFU en gång per VFU-period och termin, så tänk noga vad du vill förmedla i textrutan innan du trycker på knappen Skicka längst ner till vänster.

 Vid problem, ta kontakt med Studentportalens helpdesk@uu.se Saknar du VFU-område så tag snarast kontakt med VFU-administratör agneta.isaksson@edu.uu.se eller karin.wiil@edu.uu.se  

Tänk på att man behöver ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister för att få göra VFU på förskola och grundskola. Utdraget är giltigt ett år, så har du inte beställt ett nytt så är det dags att göra det nu.https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

 När placeringen är klar så kan du se även detta på kursens VFU-sida (under länken VFU-begäran/placering), dock först när du blivit registrerad på kursen. Du får anvisningar om vem du ska kontakta på skolan. Ibland kan det dröja till bara någon dag innan VFU startar eftersom det ibland kan ta tid att hitta placeringar.

Course description

VFU-kurs i historia för ämneslärare 7-9. Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och syftar till att förebereda dig för arbete som historielärare.
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.