logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

From Poor Relief to Welfare State, 7.5 c

Course code:5HA716, Report code:01132, 50%, DAG, NML, week: 03 - 12 Semester: Spring 2017

Course information

Welcome to the Department of History!

You will be registered on the first day of the course.

The course bulletin board
Välkommen!
2017-01-12 17:02

Välkommen till kursen Från fattigvård till välfärdsstat! Kursen börjar formellt måndagen den 16 januari men vi träffas första gången fredagen den 20 kl. 13. Seminarierna är förlagda till fredageftermiddagarna och tanken med detta är att veckan ska ägnas åt inläsning och förberedelser inför fredagens seminarium. Vi förutsätter alltså att du är väl insatt i litteraturen och har förberett dig för att diskutera den när vi ses på på fredagen.

Kursdokument med litteraturlista och läsinstruktioner ligger uppladdat under kursmaterial. Eventuella särskilda instruktioner för varje seminarium finner du också under kursmaterial.   

Kurslitteraturen finner du i första hand på något av universitetets bibliotek. Klas Åmarks bok Hundra år av välfärdspolitik använder vi in extenso och den kan med fördel inköpas. Kortare texter och artiklar finns antingen på nätet och i de fall de inte gör det finns de kopierade i pärm etiketterad med kursens namn i det s.k. "Mastersskåpet" i korridoren på plan 1 (en trappa upp) i hus 1. OBS! Det är endast tillåtet att ta text ur pärmen för att kopiera den och sedan omedelbart sätta tillbaka den.

Väl mött, väl förberedda fredag den 20

Niklas

Course description

Kursen handlar om utvecklingen av den svenska välfärdsstaten från det sena 1800- till det sena 1900-talet och behandlar såväl politiska diskussioner, viktiga aktörer som välfärdsåtgärdernas implementering. Centrala teman är välfärdsstatens ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.