logotyp Studentportalen
Meny
Kurssida

Distribuerade informationssystem, 5.0 hp

Kurskod:1DT066, Anmälningskod:61219, 33%, DAG, NML, vecka: 03 - 11 Termin: VT 2017

Kursregistrering

Registrering sker i Studentportalen.

Aktivera ditt studentkonto / Logga in med studentkonto

Registreringen är öppen: -

Information till antagna

Samtliga antagna studenter ska registrera sig på sina kurser i Studentportalen. Är du antagen med villkor kommer studievägledarna att kolla dina förkunskaper för att se om det är ok att registrera dig. Är det ok blir du registrerad, annars kommer studievägledaren att kontakta dig. Välj ett av följande sätt att ansöka om studentkonto; https://konto.weblogin.uu.se/index.html

Information till reserver

Är du reservplacerad kommer du att bli kontaktad om det finns plats på kursen.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om registreringen, vänligen kontakta:
Namn: IT-kansliet/Student Office
E-post: it-kansli@it.uu.se
Telefon: 018-4717604

Information om studentkonto

För att läsa kursen måste du ha ett studentkonto. Som antagen student kan du aktivera ditt studentkonto via www.uu.se/konto.

Kursinformation

Kursen startar den 16 januari 2017, 15:15, i sal Ångström 4005. Kan du inte närvara vid detta tillfälle och avser att följa kursen skicka mig då ett email som säger att du avser att följa kursen.

Om du inte avser att följa kursen - skicka mig också då ett email om detta.

Mer kursinformation kommer att finnas tillgängligt efter den 2 januari.

Kursbeskrivning

Övergripande om hur internet är konstruerat och fungerar. Användning av grundläggande verktyg för att undersöka ett nätverk och arbeta på ett distribuerat sätt. Grundläggande för data- och nätverkssäkerhet. Olika typer av begränsningar ... [+]
Denna sida visar upp viss information om kursen/programmet.

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Postadress:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925

Institutionsmeddelanden
Alla som vill skriva en tenta, måste anmäla sig i Studentportalen senast 12 dagar innan.
2017-12-06 10:23

Det är inte möjligt att tenta i mån av plats! Tentavakterna släpper inte in dig om du inte är föranmäld.

OBS! Du som vill skriva en tenta men inte kan anmäla dig i studentportalen: kontakta IT-kansliet senast 12 dagar innan tentadatum; it-kansli@it.uu.se

OBS! Du som ska plussa en tenta måste anmäla detta till IT-kansliet även om du kunde anmäla dig via Studentportalen, senast 12 dagar innan tentan: it-kansli@it.uu.se

Med vänlig hälsning,

IT-kansliet, IT-inst