logotyp Student Portal

Africa: Food, Metals and Towns, 7.5 c

Course code:5AR007, Report code:50116, 50%, DAG, NML
week: 35 - 43 Semester: Autumn 2016 (2016-08-29 - 2016-10-30)

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: -

Information for admitted students

Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida, som på denna kurs, eller blir registrerad efter upprop i sal.

Är du NY student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig.

Olika kurser kan ha olika registreringsperioder. Kom ihåg att registrera dig i tid under registreringsperioden, om du inte gör det kommer du med stor sannolikhet att förlora din plats!

Om du är efterantagen får du ett meddelande på antagning.se kontakta studieadministratören om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

Information for reserves

Om det blir aktuellt med reservantagning och du blir antagen efter reservplats så meddelas du via din privata e-mailadress tidigast tisdagen 23 augusti - 2016.

Kom i håg att kontrollera dina e-mail från och med det angivna datumet för reserver har ofta bara en till ett par dagar på sig att tacka ja till sin plats, efter det kallas nya reserver och då har du tyvärr förlorat din plats!

Information for students admitted with conditions

Är du antagen med villkor (VI) kan du registrera dig i Studentportalen. Du kommer dock INTE att bli definitivt registrerad förrän du har uppfyllt villkoret och uppvisat att du är behörig. Vilket villkor du har ser du på ditt antagningsbesked som finns på antagning.se. Om du har frågor angående ditt villkor, kontakta studieadministratören, carina.dahlstom@uadm.uu.se.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Carina Dahlström
Email: carina.dahlstrom@uadm.uu.se
Telephone: 0498-108234
Address: Cramérgatan 3, 621 67 Visby

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Kursen startar den 30 augusti kl. 10:15-12:00 i sal E48, för studenter på Campus Gotland.

Course start: 2016-08-30