logotyp Student Portal

Africa: Food, Metals and Towns, 7.5 c

Course code:5AR007, Report code:50103, 50%, DAG, NML
week: 35 - 43 Semester: Autumn 2016 (2016-08-29 - 2016-10-30)

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: -

Information for admitted students

Registrering sker i Studentportalen. Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag förlorar du din plats som då går vidare till eventuella reserver. Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto: https://konto.weblogin.uu.se/
Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila till kursadministratören för att bli registrerad på kursen.

Information for reserves

Registrering sker i Studentportalen. Om du inte är registrerad senast sista registreringsdag förlorar du din plats som då går vidare till eventuella reserver.
Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag maila till kursadministratören för att bli registrerad på kursen.
Reserver kallas i mån av plats löpande via den mail du angav i din ansökan.
Vi kallar fram till kursstart.

Information for students admitted with conditions

Studenter som är antagna med villkor (VI), som alltså ännu inte uppfyller behörighetskraven, kan inte registrera sig via Studentportalen. Senast vid kursstart behöver behörighetskraven vara uppfyllda för att du ska kunna registreras. Kontakta kursadministratör för registrering.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Camilla Bergström
Email: camilla.bergstrom@arkeologi.uu.se
Telephone: 018-471 2093
Address: Thunbergsvägen 3 H 2tr.

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

kl 10.15-12.00
Uppsala sal: 2-2033
Visby sal: E48

Course start: 2016-08-30