logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Computer Architecture I, 7.5 c

Course code:1DT016, Report code:11206, 25%, DAG, DST, week: 35 - 02 Semester: Autumn 2016

Course information

Kursen inställd HT16!

Course description

The course covers the function and structure of computers. Micro-Programming the controller to control elements such as buses, memories, output and input, and program execution are central topics, as well as the use of assembly language.
This page displays some information about the course/programme.

Department of Information Technology

Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925

Current department messages
Jobb som assistent på programmeringskurser höstterminen 2018
2018-05-22 09:21

Vi söker assistenter på kurserna Programmeringsteknik I och Programmeringsteknik II. Båda kurserna ges under höstterminen 2018, period 1 (september-Oktober). Eftersom du som assistent arbetar i båda kurserna samtidigt, är ett krav att du minst är helt färdig med kurserna Programmeringsteknik I och II eller motsvarigheter till dessa. Du måste kunna programmeringsspråket Java på en nivå som motsvarar Programmeringsteknik II. Eftersom kurserna ges på svenska krävs även att du förstår och kan prata svenska. Det är också en fördel om du går högre årskurser i din utbildning.  Eftersom det ofta är en skev könsfördelning bland assistenterna på dessa kurser, vill vi i synnerhet uppmana kvinnliga studenter att söka jobbet. 

 
Arbetet innebär huvudsakligen att hjälpa till på kursernas laborationer. Lönen är 168 kr per labtimme, inklusive semesterersättning. Ett vanligt labpass, t ex kl 10:15-12:00 motsvarar alltså två labtimmar. Du behöver inte delta i alla labbar, utan du hjälper till på ett urval av dem, genom att under kursernas gång anteckna dig på en lista för respektive pass.
 
Intresseanmälan skickas via email till stefan.palsson@it.uu.se senast 2018-06-15. Ange personnummer, vilken nivå (t ex årskurs) du går i utbildningsprogram eller motsvarande. Beskriv även dina programmeringskunskaper i Java, dvs var och ungefär hur mycket du programmerat i Java. Ange även om du tidigare haft erfarenheter av undervisning/handledning av någon typ. Eventuella frågor skickas till samma emailadress.
 
Stefan Pålsson
Studierektor

-----

To take an exam, you must sign up for it in the Student Portal no later than 12 days before.
2017-12-06 10:23

Its not possible to take an exam without signing-up for it in the student portal no later than 12 days before the exam.

Please note! If you want to take an exam, but are unable to sign up: Please contact the IT Dept Student Office/IT-kansliet no later than 12 days before the exam date: it-kansli@it.uu.se

Best regards,

IT Dept Student Office/IT-kansliet