logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Introduction to Estonian, 7.5 c

Course code:5ET002, Report code:58107, 25%, BLA, ITD, week: 35 - 02 Semester: Autumn 2016

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: -

Information for admitted students

Du som är antagen kan webbregistrera dig med hjälp av ditt studentkonto på Studentportalen eller med ditt konto på antagning.se. Webbregistrering är öppen mellan den 3/8 och den 25/8 2016.
Vid frågor var god kontakta studievagledare@moderna.uu.se

Information for reserves

Du som är reservantagen kan inte registrera dig förrän vi på institutionen har kontaktat dig. Institutionen kontaktar reservantagna i en bestämd tur och ordning enligt universitetets riktlinjer.

Information for students admitted with conditions

Är du antagen med villkor markerat med VI på ditt antagningsbesked skall betyg/intyg som styrker din behörighet uppvisas vid ämnesinformationen eller uppvisas/skickas till Moderna Språk Expeditionen Box 636 751 26 Uppsala. Vid frågor var god kontakta studeivagledare@moderna.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till Institutionen för moderna språk.
På institutionens hemsida http://www.moderna.uu.se finner du utförlig information inför kursstarten.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Studievägledare: studievagledare@moderna.uu.se

Course description

Utbildningen syftar till att ge en översiktlig kännedom om estniska språkets struktur och bibringa viss elementär praktisk färdighet.
This page displays some information about the course/programme.

Department of Modern Languages

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Mailing address:
Box 636, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711297

Fax: +46 18 4713480

Current department messages
Vill du delta i en studie om välmående och psykisk hälsa?
2018-10-29 11:42

Studenthälsan välkomnar studenter till att delta i en forskningsstudie.

Det är en forskargrupp vid Linköpings universitet, som samarbetar med Studenthälsan i Uppsala och ett flertal andra Studenthälsomottagningar i landet, som har tagit fram ett sms-baserat stöd som syftar till ökat välmående/psykisk hälsa hos studenter.

För mer information se den bifogade inbjudan!

Uppsala universitets studentbarometer
2018-10-29 11:33
Uppsala universitet genomför nu för första gången en enkätundersökning, studentbarometern, riktad till alla studenter vid hela vårt universitet.
 
Under första veckan i november 2018 (v. 45) öppnar enkäten för i stort sett samtliga studenter på grund- och avancerad nivå. Det övergripande syftet med enkäten är att ge en bild av studenternas åsikter om sitt lärande och sin studiemiljö. Resultaten ska kunna användas som ett material i fortsatt kvalitetsutveckling av universitetets utbildningar.
 
Då goda svarsfrekvenser är av yttersta vikt för att resultaten ska bli så användbara som möjligt. Därför vill vi gärna uppmana dig som student att svara på enkäten!
 
Enkäten kommer att skickas som en länk till studentmailen, och går att besvara på svenska eller engelska. Enkäten kommer att vara öppen ca 4-5 veckor (den stänger alltså under första halvan av december), och ett antal påminnelser kommer gå ut under tiden.
Bibliotekets instruktionsfilmer
2018-09-19 14:49

Titta gärna på universitetsbibliotekets instruktionsfilmer!

http://www.ub.uu.se/anvand-biblioteket/bibliotekets-instruktionsfilmer/

 

Praktik vid Sveriges ambassad i Rom - Vårterminen 2019
2018-09-13 14:20
Praktik på ambassaden i Rom – vårterminen 2019
Är du intresserad av Italien och Sveriges relationer till Italien eller av FN-systemet och svensk biståndspolitik?
Uppgifter under praktiken
Praktikplats 1901: Praktikplatsen har sin tyngdpunkt vid arbetet på den del av ambassaden som ansvarar för den ekonomiska och politiska rapporteringen om Italien, och till viss del även Sverigefrämjande i Italien (näringslivsfrämjande, kulturutbyte och offentlig diplomati). Du får under handledning upprätta promemorior och författa rapporter till UD och övriga Regeringskansliet, delta i vissa interna möten, externa briefingar och seminarier, aktivt bidra till innehållet på ambassadens sociala medier och hemsida samt delta i olika Sverigefrämjandeprojekt i Italien. Du kommer också att under handledning aktivt arbeta med annan extern kommunikation gentemot allmänheten och andra aktörer i Italien, bl.a. italiensk media.  
Praktikplats 1902: Ambassadens multilaterala avdelning har som huvudsaklig uppgift att följa utvecklingen i de tre i Rom belägna FN-organen FAO (Food and Agriculture Organization), WFP (World Food Programme) och IFAD (International Fund for Agricultural Development) samt delta i möten och förhandlingar med representanter för övriga medlemsstater och sekretariaten. Du kommer att, under ledning av de biträdande representanterna, skriva rapporter, bidra till svensk ståndpunkt, delta i externa möten, briefingar och seminarier.
Din bakgrund och kompetens
Praktikplats 1901: studieinriktning inom antingen samhälle/statsvetenskap, ekonomi, journalistik/kommunikation eller juridik och ha goda/mycket goda kunskaper i italienska samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Praktikplats 1902: studieinriktning samhälle/ekonomi eller jordbruk/miljö. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift) är ett krav för praktikplatsen. Insikt i FN-systemet generellt samt intresse för de Rombaserade organen är en merit.
Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.
För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).
Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.
För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.
För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se/Rom.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken kontakta Cristina Kvist på telefon +39 06 4419 4100.
Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår (motsv.) senast den 2 oktober 2018. Ansök via vårt rekryteringsverktyg: http://web103.reachmee.com/ext/I003/584/job?
Läxhjälp tyska, franska, spanska m.m. söks
2018-06-14 12:26
Hej!
 
På Mångfaldsbyrån ESMeralda har vi nu utlyst lediga uppdrag inom samtliga projekt. Uppdragen är arvoderade. Genom att vara engagerad i ESMeralda är man en del av Uppsala studentkårs utåtriktade mångfaldsarbete och bidrar till att motverka den etniska och sociala snedrekryteringen till högskolan.
 
Just nu söker vi särskilt studenter med kunskaper i tyska, franska och spanska till vår läxhjälp. Ni får väldigt gärna sprida dessa uppdrag till era studenter: https://esmeralda.nu/lediga-uppdrag/
 
Tack på förhand!
 
Vänliga hälsningar,
 
Shabnam Sharifpour
Vik. verksamhetsledare  
Mångfaldsbyrån ESMeralda
 
018–480 31 34                    Övre Slottsgatan 7
070-720 83 61                     753 10 Uppsala
 
Facebook: ESMeralda
Twitter: ESMeralda_US
Instagram: mangfaldsbyran_Esmeralda
 
Fond på avancerad nivå
2016-02-09 10:53
Vid Institutionen för moderna språk finns en fond, ur vilken studenter på avancerad nivå kan söka bidrag till konferensresor. Information om fonden finns här
Hur man undviker att fuska
2014-09-04 15:57
Nästan ingen vill fuska. Ändå händer det att studenter gör sig skyldiga till fusk (t ex plagiat) - ibland helt omedvetet, för att de inte vet vad man får och inte får göra.
Läs Moderna språks nya broschyr "Hur man undviker att fuska", så får du lite tips om hur man gör för att allt ska bli rätt!
Show more (5)
Show less