logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

History B, 30.0 c

Course code:5HA322, Report code:01112, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2017

Course information

Varmt välkommen till Historiska institutionen!

Kursstart, med information om kursen och bekräftelse av din registrering, sker den 16 januari 9.15 i sal 16-0043 i Engelska parken. Det är mycket viktigt att du närvarar. Den som uteblir från informationen utan att meddela kursadministratören kan förlora sin kursplats. Skiss över Engelska parken, http://www.engelskaparken.uu.se/digitalAssets/70/70498_3kvartersskiss.jpg .

Det första momentet är "Fördjupning I: Global historia". Den första boken som du ska läsa heter Globalization – a short history, av Jürgen Osterhammel och Niels P Petersson (2005). Du bör skaffa den redan före kursstart.

Om du vill ha mer information om momentet finns kursbeskrivningen på institutionens hemsida http://hist.uu.se/Student/Grundutbildning/Kursbeskrivningar/tabid/5790/language/sv-SE/Default.aspx

Det kommer en ny version av kursbeskrivning för vt 2017 men förra terminens ger dig en bra bild av hur kursen är upplagd även om det blir en del ändringar. Den nya kursbeskrivningen får du vid kursstart.

Vid Uppsala universitet används en studentportal på nätet för kursmaterial, gruppindelningar, information om schemaändringar m.m. För att få tillgång till Studentportalen behöver du ett studentkonto som du skaffar via Uppsala universitets hemsida. Schemat och kurslitteraturen finns både på Studentportalen och på Historiska institutionens hemsida, http://www.hist.uu.se/.

Observera att du måste tacka ja till din plats för att ha den kvar!

Ses i januari!

Kursadministratörer
Lovisa Svantesson och Moa Sjödahl
studera@hist.uu.se

Momentansvarig för Fördjupning I: Global historia
Fredrik Lilja
fredrik.lilja@hist.uu.se

Kursansvarig och studierektor
Karin Hassan Jansson
studierektor-gu@hist.uu.se 

Course description

Kursen har två fördjupningsmoment och en uppsatsdel. På campuskursen ges en fördjupning med fokus på modern global historia från 1750 till idag och en som behandlar kultur och vardagsliv i det tidigmoderna Europa. På distanskursen varierar fördjupningsmomenten. ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of History

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Mailing address:
Box 628, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4711526

Fax: +46 18 4711528

Current department messages
Uppsamlingstentor i augusti, Historia A
2017-07-28 10:49

Historia A, uppsamlingstentor och omtentor i augusti 2017:

Uppsamlingstentor:

Moment II: 14/8 2017 kl. 9-13 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Moment III: 22/8 2017 kl. 13-18 (anmälan sker till studera@hist.uu.se senast 170801, salstenta, ej Open Exam, skrivs på Historiska institutionen)

 

Ordinarie omtenta Moment IV (anmälan sker som vanligt i Studentportalen): 17/8 2017 kl. 14-20

 

Ordinarie omtenta Moment V (hemtenta, ingen anmälan krävs. Är du från en tidigare termin behöver du dock omregistreras, kontakta studera@hist.uu.se ): 17/8 2017 09:00-24/8 2017 09:00.